Yılın ilk yarısında Antalya’ya akın eden turistlerin sayısı 2 milyon 800 bin olarak kaydedildi. Toplam turist sayısının 1 milyon 100 binini ise Ruslar oluşturdu.
Aradaki Fark Yüzde 12 Oldu
Antalya Havalimanı'nda kayıt altına alınan bilgiler baz alındığında geçen yılın ilk yarısında kente giriş yapan turist sayısı 1 milyon 871 bin kişi olmuştu. 2017 yılının ilk yarısı kayıtları turist sayısındaki artışın yüzde 45’i geçtiğini gösterdi. Yılın birinci yarısında Antalya’ya gelen turist sayısı 2 milyon 800 bini buldu. 2015 ile 2017 yılı karşılaştırması yapıldığındaysa aynı döneme göre sayının yüzde 12 oranında gerilediği belirlendi. Yüzde 12 oranındaki gerilemeye rağmen 2017 yılına iyi bir giriş yaptı.
Geçen yıl Türkiye ile Rusya arasında yaşanan kriz ardından, ülkeden Türkiye’ye gelen turist sayısında ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Geçen 2016’nın son aylarında iki ülke arasında yaşanan gelişmeler ilişkilerin yumuşamasını beraberinde getirmiş, bu gelişmeler 2017’nin ilk günlerinden itibaren Türkiye’ye gelen Rus turist sayısında da kendini hissettirmeye başlamıştı.
Yılın birinci yarısında ülkeden Türkiye’ye gelen turistler uçak bulmakta zorlanırken, 1 Ocak 2017 ile 30 Haziran 2017 tarihleri arasında Antalya kentine gelen Rus turist sayısı 1 milyonu aştı. 2016’nın aynı döneminde ülkemize gelen Rus sayısı ise 25 binde kalmıştı. 2015 yılındaysa 868 bin kadar Rus Türkiye’yi tercih etmişti. Bu yılın rakamlarıyla 2015’in rakamları karşılaştırıldığında Rus turist sayısındaki artışın yüzde 21 olduğu görüldü. Bu artışta hem turizmciye hem ülke ekonomisine büyük katkılar sağladı. 
Antalya Havalimanı kayıtlarına göre turist pazarının diğer önemli ülkesi Almanya oldu. 2017’nin ilk yarısında kente gelen alman turist sayısı 645 bini buldu. Almanya yanında İsrail ve Ukrayna’nın Türkiye’ye ilgisinin de yüksek olduğu kaydedildi.