Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Karabıyık,“Gökyüzünde de vergi yasaları geçerli mi? Şimdi hostesten bir içecek istesem fişini alabilecek miyim?” Geçenlerde havayoluyla yaptığım bir seyahatte yan koltuğumdaki yolcudan işittim bu sözleri...

Hemen her türlü alışverişte; satıcıların, müşterilerine fiş-fatura vb. belge verme zorunluluğu var... Tüketici olarak alışveriş yapıldığında; yazar kasa fişi kesilmek zorunda... (1.200 TL üstü alışverişlerde fiş yerine ancak fatura kesilebiliyor. VUK Md. 232) İşletmeci olarak herhangi bir ürün tedarik edildiğinde de, yine fatura vb. belge verilmek zorunda...Alışverişin uçakta yapılması da fark etmiyor... Karadaki kurallar, havada da geçerli... Satıcı havayolu şirketi (bedelsiz ikramda bulunmadıkça) satışı yaptığı anda müşterisine fişini de vermek zorunda. Kurala uymamanın cezası da aynı: düzenlenmeyen her bir belge için özel usulsüzlük cezası 290 lira. Kesilecek özel usulsüzlük cezası, bir tespitte 14 bin 800 lirayı, yıllık olarak 148 bin lirayı geçemiyor. (Vergi Usul Kanunu-VUK-Md 353)

Birçok kişi bilmiyor olabilir ama fişini almayan tüketiciler için de yasada ceza öngörülüyor: 58 lira.

Gökyüzünde fiş kesmenin kuralları.

Bir havayolu şirketi Maliye’ye sormuş. Özetle; “Uçak havadayken GSM şebekesine erişim olmadığında nasıl belgelendirme yapacağım?” demiş. Maliye şu şekilde cevaplamış:

Uçaklarda kullanılacak YN ÖKC’ ye (Yeni Nesil Yazarkasa);

- Satış sistemi ile ilgili tüm verilerin (hostes bilgisi, uçak sefer no, ürün tanımları, döviz kurları vb.) uçak kalkmadan cihaza yüklenmesi,

- Uçak kalkış öncesi cihazın “Uçuş modu”nun aktifleştirilmesi,

- Uçaktaki satışların cihaz kullanılarak gerçekleştirmesi (kartlı satışlara ilişkin bankanın provizyonu online bağlantı ihtiyacı olmaksızın otomatik olarak verdiği varsayılmakta), satışa ait fişin cihazdan verilmesi ve satışa ilişkin bilgilerin cihazda depolanması,

- Uçak varış noktasına geldiğinde, cihazların kullanıcı tarafından “On-line Mod” a alınıp üzerinde “Off-line” modda biriktirdiği satış ve provizyonlara ilişkin verileri TSM (Servis sağlayıcı terminal) üzerinden ulaşması gereken noktalara aktarması, şeklinde kullanılabilecektir. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, 23.2.2016 Tarih ve 3311 Sayılı Özelge)

HAVACILIKTA GÜNCEL VERGİ DEĞİŞİKLİKLERİ

1- Pilot ve hosteslere vergi avantajı

Ocak ayında yapılan yasa değişikliği ile pilot ve hosteslere yüzde 70 oranında vergi avantajı sağlandı. Vergiye tabi (safi) ücretlerinin yüzde 70’i vergi dışı bırakıldı. (7161 sayılı yasanın 3.ncü maddesiyle) Uçuş amacıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin %70’i üzerinden vergi hesaplanmayacak, kalan yüzde 30’u vergilendirilecek. Uygulamaya ilişkin örnekli açıklamalar, 15 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No: 306) yapıldı.

Yüzde 70’lik istisnanın hesaplanması şu şekilde yapılacak: İşveren tarafından bordroya yansıtılan ücret ve yan haklar toplamından, sigorta primi, şahıs/hayat sigortası primi ve sendika aidatları gibi indirimler düşülecek, kalan tutar (safi ücret) üzerinden yüzde 70’lik kısmı için vergi hesaplanmayacak, yüzde 30’luk kısmı için gelir vergisi hesaplanacak.

2-Uçakların faydalı ömrü 10 yıldan 25 yıla çıktı

Uçak satın alan firmalar ödedikleri bedelleri, daha önce 10 yılda gider yazabilirken (her yıl yüzde 10 oranında) yapılan değişiklikle artık 25 yılda (her yıl yüzde 4 oranında) amortisman (yıpranma) gideri yazabilecekler. İlgili değişikliğe ilişkin Vergi Usul Kanunu Tebliği (No: 506) 9 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.