Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’nin yıllar içinde kazandığı tecrübe ve kabiliyetler, nitelikli ve yetişmiş işgücü, sahip olduğu stratejik coğrafi konum ve hızla büyüyen yerli ve yabancı havacılık pazarını daha iyi değerlendirmek amacıyla, yeni bir uluslararası havacılık bakım onarım merkezi kurmaya karar verilmiştir. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı içinde ayrılmış alanda yer alacak yeni bakım-onarım merkezi, Atatürk Havalimanı, Yeşilköy’deki mevcut tesislerden 70 km uzakta yer alacaktır. Sahip olduğu jeostratejik konum, yeni kurulacak teknik bakım merkezini Türkiye’nin yanısıra Avrupa, Asya, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin bakım-onarım pazarlarına hitap eder duruma getirecektir.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı çerçevesinde kuracağı yeni bakım-onarım merkezi projesi ve yapacağı tüm yatırımlar için HABOM Projesi (Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi) adı verilmiştir.


HABOM Projesi

HABOM Projesi kapsamında yapılacak projeler ve kurulacak tesisler ile ilgili iş planının belirlenmesi esnasında dünyaca ünlü danışmanlık firmalarıyla birlikte çalışılmış, yapılan fizibilite etüdleri ve iş planı sonucunda HABOM Projesi kapsamında dar ve geniş gövdeli uçaklar için uçak gövde bakımı, motor bakımı ve komponent bakımı hizmetlerinin verilmesi planlanmıştır. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı kurulacak tesislerde bakım hizmeti sunulan uçak tipleri için her üç segmentte (uçak, motor ve komponent) de bir mükemmeliyet merkezi olması hedeflenmekte ve gerek bakım-onarım ihtiyacının büyüdüğü gerekse de bakım-onarım hizmetlerini bağımsız firmalara verme eğiliminin arttığı yurtiçi ve bölgesel bakım-onarım pazarında önemli bir konum elde etmesi planlanmaktadır.

Kurulacak uçak ve komponent bakım hangarları için yapılması planlanan toplam yatırım yaklaşık 500 milyon Amerikan Doları (USD) olup; uçak ve komponent bakım-onarım pazarından 2020 yılında 1 milyar USD büyüklüğünü geçen bir pay alması hedeflenmektedir. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., kurucusu olacağı HABOM Projesi’nin daimi hissedarı olmayı hedeflemekte ve buna ek olarak, bu yeni yatırımları uluslararası bir ortak girişim şeklinde gerçekleştirmeyi de ciddi bir seçenek olarak değerlendirmektedir. İstanbul, bu yeni yatırım ve mevcut tesislerle birlikte bölgenin yeni bakım-onarım merkezi haline gelecektir. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda kurulacak uçak bakım onarım tesisleri 372.000 m2’nin üzerinde bir alana inşa edilecektir. HABOM Projesi kapsamında kurulacak tüm bakım onarım tesislerinde 3.500’e yakın kişiye istidam sağlanması hedeflenmektedir. HABOM Projesi kapsamında kurulacak tüm tesisler, dünyamızı korumak amacıyla çevreye duyarlı ve maksimum enerji tasarrufu sağlayan şekilde tasarlanmıştır.

Yabancı Ortaklıklar

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin uluslararası ortaklık arayışı kapsamında sektörlerinde lider, Türkiye’ye teknoloji ve bilgi birikimi getirebilecek şirketler değerlendirilmiş ve HABOM Projesi’nin motor bakım segmenti için sektörün en önemli üretici şirketlerden biri olan Pratt & Whitney şirketi ile 8 Ocak 2008 tarihinde imzalanan ortak girişim anlaşması imzalanmıştır. Ayrıca, yine sektörünün lider şirketlerinden Goodrich Aerostructures ile nacelle ve thrust reverser bakımı onarımı konusunda bir ortak girişim şirketi kurulması amacıyla 8 Kasım 2007 tarihinde bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Goodrich Aerostructures ile ortak girişim anlaşması üzerinde görüşmeler devam etmektedir.

Bütün bu gelişmelerin yanısıra, Türk Hava Yolları A.O.’nın filosuna katacağı yeni uçaklar ve diğer yerli havayolu firmalarının sahip olduğu filolardaki büyüme de dikkate alındığında çok yakın bir gelecekte toplamda 300’ün üzerinde uçağa sahip olacak Türk sivil havacılık pazarının bakım ihtiyacında da ciddi bir artış yaşanacağı aşikardır. Bölgemizdeki diğer ülkelerdeki havacılık pazarlarının da ciddi bir artış oranıyla büyümesi mevcut bakım-onarım tesislerinin yanında, müşteri odaklı ve bağımsız bir bakım-onarım şirketinin kurulması ve başarılı olması için birçok fırsatlar ortaya çıkarmaktadır.

Bağımsız ve müşteri odaklı bir bakım-onarım şirketi olarak inşa edilecek HABOM Projesi’nin bölgedeki birçok ülkeye bakım-onarım hizmeti sunması hedeflenmektedir. Bu açıdan bakıldığında, HABOM Projesi’nin yer aldığı İstanbul merkezli çizilen ve yarıçapı 3 uçuş saati mesafesi olan bir çemberin toplamda 55 ülkeyi içeriyor olması, kurulacak bir bakım-onarım şirketi açısından önemli fırsatlar ortaya koymaktadır.