3 Aylık bir ön çalışma sonrası TASSA 2012'nin bu yıl Mart ayında toplanacak olan TASSA Olağan Genel Kurulunda Aday Yönetim Kurulu Listesi hazırlamaya karar verdik.
Ocak ayından bu ayana üyeler ve sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının yönetilcileri ile bu kararımızı paylaşmaya , amaç ve hedeflerimizi anlatarak desteklerini istemeye başladık. Olumlu yanıtlar ve destek sözleri ile çalışmalarımızı hızlandırma kararı aldık. 
TASSA 2012 AMAÇ
•Görevde ve Dinlemde Kaliteli Bir Yaşam
•Markalaşma (TASSA ve KABİN MEMURU)
•Kurumsal Yapının Oluşturulması
HEDEFLER
•Üyelerle İletişim
•Dernek Üyeliğinin Daha Çekici Hale Getirilmesi
•Üye Sayısının Arttırılması
•Mali Yapının Düzenlenmesi
•Fiziki Yapının Düzenlenmesi
•Çevre İlişkilerinin Düzenlenmesi
•Meslek Hukukunun Oluşturulması