Türkiye’nin en köklü ve ilk yer hizmetleri şirketi olan Havaş’ın (Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.), verdiği hizmetleri çevreye duyarlılık bakımından belli standartlara getirmek için yaptığı çalışmalar ödüllendirilmeye devam ediyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından başlatılan “Yeşil Havaalanı (Green Airport) Projesi” kapsamında istenen koşulları yerine getirdiği için ilk olarak Milas Bodrum Havalimanı’nda “Yeşil Kuruluş (Green Company)” unvanını alan Havaş, şimdi de Antalya Havalimanı için aynı unvanı almaya hak kazandı. Önümüzdeki dönemde Adana ve Dalaman için de aynı unvanı almaya hazırlanan Havaş, Antalya’daki başarısı ile Türkiye’de “Yeşil Kuruluş (Green Company)” unvanına iki noktada birden sahip olan tek yer hizmetleri şirketi oldu.
Çevre konusunda verdiğimiz sözü tutuyoruz


Çevre konusundaki katkılarına hizmet noktalarında yaptığı iyileştirmeler ve hasar gören ormanlık arazilerin tekrar ağaçlandırılması gibi çalışmalarla devam eden Havaş’ın ikinci “Yeşil Kuruluş” unvanını almasını değerlendiren Havaş Genel Müdürü Müjdat Yücel, çevre konusundaki duyarlılığı sürdürerek verdikleri sözü tuttuklarını belirtti. Çevre için gereken tüm standartları yerine getirmek üzere çalıştıklarını ileten Yücel, “Havaş olarak çevre konusunda çok duyarlıyız. Daha yaşanılabilir bir dünya için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hizmet verdiğimiz tüm noktaları çevre konusunda belirli standartlara getirmeye çalışıyor, kurum olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Tüm kurumlar bu konuda duyarlı olmalılar. Bodrum Milas’ın ardından Antalya Havalimanı ile ilerlediğimiz yolda diğer noktalarımız için de tüm çalışanlarımız ile beraber çalışmaya devam edeceğiz.“
“Yeşil Kuruluş” unvanı için neler yapıldı?
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Yeşil Havaalanı Projesi” kapsamında Havaş’ın Antalya İstasyonunda yoğun ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.
Öncelikle farklı bölümlerden personelin katılımı ile Antalya İstasyonunda gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin tek tek gözden geçirildiği, bu faaliyetler sırasında ve sonrasında ortaya çıkan çevresel etkilerin tanımlandığı ve önceliklendirildiği bir “Çevresel Risk Analizi” çalışması yapıldı. Bu çalışmanın çıktıları dikkate alınarak, HAVAŞ faaliyetlerinden kaynaklanan tüm çevresel etkilerin kontrol prosedürlerini içeren kapsamlı bir “Atık Yönetim Planı” hazırlandı.
Sürekli iyileştirme ve kirliliğin önlenmesi prensipleri doğrultusunda yıllık çevre hedefleri belirlendi ve çevresel performans izleme süreçleri yapılandırıldı.Tüm çevre mevzuatı gözden geçirilerek mevzuat şartlarına uyum çalışması yapıldı. Atık yönetimi kapsamında istasyonda personelin kolay ulaşabileceği yerlere katı atıklar için “Atık Toplama İstasyonları” oluşturuldu. Bunun yanında tüm atıkların kontrollü şartlar altında, mevzuata uygun olarak depolanması amacıyla “Atık Depolama Alanı” tasarlandı.
Personelin atık yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla “Atık Yönetimi El Kitabı” hazırlandı ve tüm personelle paylaşıldı. Konuyla ilgili olarak bilgilendirme duyuruları ve afişler aracılığıyla farkındalık seviyesi arttırıldı.
Olası çevresel acil durumlar belirlendi ve kontrol prosedürleri oluşturularak tatbikatlarla test edildi. Özellikle atölye binasından çıkan tehlikeli atıkların olası dökülmelerinde kullanılmak üzere “Emiş Setleri” temin edildi ve farklı noktalarda müdahale istasyonları oluşturuldu. Dökülme, saçılmaların alıcı ortama ulaşıp kontaminsayona neden olmaması için bordürleme çalışmaları yapıldı.
Araç yıkama ve yemekhane mahallerine yağ tutucular yerleştirildi. HAVAŞ personeli için yapılan bilinçlendirme çalışmalarına hizmet ve/veya ürün satın aldığımız taşeron firmaların da katılımı sağlandı.Doğal kaynak tüketimlerinin en aza indirilmesinde “Ledli Aydınlatma” projesi önemli adımlardan biri oldu. Bu süreçte sürekli kullanımda olan ofisler ledli florasana dönüştürüldü. Peyzaj sulama sisteminde otomasyona dönüldü.
Atık yönetimi kapsamında Antalya İstasyonundan çıkan tüm atıklarının bertarafı / geri dönüşümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı olan kuruluşlarla sözleşme yapılarak mevzuata tam uyum sağlandı.