SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ
Bugün 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü.
Yönetim kurulumuz bu hafta bu özel günümüzü kutlama hazırlıkları yaparken gelişen olaylar ve gerilen ortam nedeni ile sektörümüzde sıkıntılı bir süreç yaşanmaya başlamıştır.
"Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında kanun Teklifinin 1. Maddesi ile tüm havacılık hizmetlerinde Grev Yasağı getirilmesi önerisi meclisimizde  30.05.2012 tarihinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Önceki yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yüksek enflasyon rakamlarına karşın, 20 yılı aşkın süreyle tarafların özverisi sonucu grev yapma gereği kalmadan masada anlaşma yapılmış ve hatta zor günlerde ücretlerden indirim yapılması dahi kabul edilmişken, ülkemizin ve sivil havacılık sektörünün planlı bir gelişim gösterdiği günümüzde böyle sıkıntılı bir sürecin yaşanması bizleri derinden yaralamıştır.
Yüce Meclisimizde temel bir çalışma hayat yasa değişikliği gündemde iken ve bu tasarıda Hava Taşımacılığı işkolunda hiçbir yasaklama öngörülmemişken getirilen bu teklif tamamen hukuk dışı ve anti demokratik bir girişimdir.
Getirilen bu grevi fiilen yasaklama maddesi başta ILO'nun, 87. ve 98 sayılı sözleşmeleri olmak üzere Avrupa Sosyal Şartı, BM Ekonomik, Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesi gibi birçok sözleşmeyle birlikte Anayasa'nın 90. Maddesine de aykırıdır.
Devletimiz sosyal bir hukuk devletidir. Belirli bir zümrenin menfaatlerini korumak üzere, üyelerimizi mağdur eden kazanılmış haklarını ortadan kaldıran özel kanun düzenlenmesi hukuka ve adalete uygun değildir.
Bu yasal düzenleme, evrensel, demokratik değerlere ve temel insan haklarına aykırıdır.Ülkemizi AB Parlamentosu, İLO, vb ülkemizin ulusal çıkarlarını ilgilendiren uluslararası hukuk zemininde zor duruma düşürecek bu yanlış ve hakkaniyetsiz düzenlemenin Yüce Meclisimize bir kez daha görüşülmek üzere Yüce Makamınızca iadesini talep etmekteyiz.
Saygılarımızla arz ederiz.
TASSA YÖNETİM KURULU
Cumhurbaşkanı Gül'ün yanı sıra bir yazılı açıklamada üyelerine yapan TASSA Yönetim Kurulu, Havacılık çalışanlarının grev yapmasını engelleyen yasanın kabul edilemez olduğunu ve bu yasasının yürürlülüğe girmemesi için yasal yollardan mücadele edeceğini duyurdu. 
Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,
Bu hafta Dünya Kabin Memurları Günü Kutlaması hazırlıkları yaparken gelişen olaylar ve gerilen ortam nedeni ile sıkıntılı bir süreç yaşanmaya başlamıştır.
Anayasanın 90. maddesiyle de teminat altına alınan grev hakkı aynı zamanda  Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle de güvence altına alınmıştır. Başta İLO’nun 87 ve 98 sayılı sözleşmeleri olmak üzere, Avrupa sosyal şartı, BM ekonomik/sosyal/kültürel haklar sözleşmesine de aykırı olan grevi yasaklama girişimi dernek yönetim kurulumuz tarafından da kabul edilemez bulunmaktadır.
Yönetim kurulumuz bu girişimi engelleyebilecek yasal yolları  incelemektedir.
Yaşanan sürecin; hukukun üstünlüğü göz ardı edilmeden, tüm kabin memurlarının huzuru sağlanarak ve aynı zamanda  genç meslektaşlarımızın geleceği kararmadan aşılabilmesi için karar verici makamlarda oturan yetkililerin çözümün konuşmaktan geçtiğini unutmamaları umuduyla.
Bizi bekleyen güneşli günlerde yeniden kutlanacak şeyler olması dileğiyle…
TASSA YÖNETİM KURULU