Değerli HABOM İşçileri;
HAVA-İŞ SENDİKASINDAN HABOM İŞÇİLERİNE ÇAĞRI
1.5 yıldır geçici iş ilişkisi adı altında gelecek konusunda bir çok soru işareti ile dolu, fiili çalışma mı, eğitim mi olduğu bile belli olmayan bir düzende her gün tedirginlik içinde görev yapıyorsunuz. Bugüne kadar işverence yayılan yorumlara dayalı beklentilerle var olan sorunlarınızın çözümlenmesini beklemekten yorulduğunuzu biliyoruz. Henüz sendika üyeliğinizin gerçekleşmediği bu aşamada Hava-İş sendikası, birlikte çalıştığınız sendikalı toplu iş sözleşmeli Hava-İş üyesi THY Teknik işçilerinden sizleri ayrı görmeden sorunlarınızı çözmek için büyük çaba sarf etmiştir. Sendikamız THY A.O’da ve THY Teknik A.Ş’de hem grev yasağı henüz gelmediği süreçte toplu iş sözleşme görüşmeleri esnasında, hem de grev yasağı ve hakkaniyetsiz işçi kıyımı ile oluşan zor dönemde bile iş barışı ve huzurunun sağlanması adına işverence yapılan sizlerle ilgili toplantı çağrılarına katılmış ve net çözüm önerileri sunmuştur. Ancak THY Teknik A.Ş işvereni ile yapılan toplantılarda işverenin getirdiği öneriler sizlerin sorunlarını çözen nitelikte görülmediğinden sendikamızca kabul edilmemiştir. Bu öneriler HABOM işçilerinin sendikalı toplu sözleşmeli olmasını ve tüm işçilerin istihdamını fiilen garanti altına alan bir öneri değildir.
Neden?
HABOM ve THY Teknik A.Ş’nin tüzel olarak sahibi THY A.O onu temsilen THY A.O Yönetimidir. Bu konuda THY A.O yönetimi net bir karar almadan bir çözüme ulaşılamaz. THY Teknik A.Ş işverenliği toplantılarda sendikaya, THY Teknik A.Ş işçilerinin yani sendika üyelerinin giriş ücreti düşürülürse, “belki HABOM işçilerinin durumuna bir bakarız” şeklinde hiçbir güvence içermeyen öneri getirmiştir. Sendikaya sunulan çözüm sadece budur. Sendikamız bunu Yönetim Kurulunda değerlendirmiş ve yeterli ve kabul edilebilir bulmamıştır.
Hava-İş sendikasının bu konudaki işveren yetkililerini de sunduğu net önerisi bu önerinin tam tersidir. Bu nedenle eğer HABOM, THY Teknik A.Ş ile birleştirilecekse bu THY A.O Yönetim Kurulunca alınabilecek bir karardır. Bu açıdan işveren eğer bu konuda alınacak kararda samimi ise, Sendikamız HABOM tüzelliği ile tüm HABOM işçilerin Teknik A.Ş’ye devri konusunda garanti verilmesi ve sendika üyeliğinin başlaması şartıyla, işçilerin ücret haklarının HABOM’da çalışır iken karşılıklı protokol ile düzenlenebileceğini önermiştir. Eğer HABOM Teknik A.Ş ile birleşecekse işçiler bu haklarıyla ve istihdam garantisi ile devredilecektir. Sendikamızın bu önerisine işverence 2 aydır herhangi bir olumlu veya olumsuz resmi bir yanıt verilmemiştir. Bu sendikanın önerisinin kabul görmediği anlamına gelmektedir.
Aslında her koşulda sendikamızın HABOM işçileri için söz sahibi olması ancak işçilerin sendika üyeliği ile mümkün görünmektedir. Sendikaya üyelik sorunların çözümünü gerçekleştirecek yegâne yoldur. Sendika üyeliği Anayasal ve yasal demokratik bir haktır. 6356 sayılı yasada yazdığı gibi kimse işçilerin sendikaya üye olmasını engelleyemez. Türk Ceza Kanunun 118. Maddesi bu konuda engellemede bulunanlara 3 yıla kadar hapis cezası öngörmektedir.
HABOM işçilerine çağrımız açıktır. Sorunlarınızın muhatabı olabilmemiz sizlerin sendika üyelik bağı ile mümkündür. Bu açıdan çözümü sağlayacak ilk adım toplu bir şekilde sendika üyeliğidir. Bu sağlanamadığı noktada işveren sizleri başka yollarla geçici işçi olarak geleceği olmayan yöntemlerle çalıştırmayı sürdürecektir. Çağrımız açıktır. Tüm HABOM işçilerini bir an önce sendika üyesi olmaya davet ediyoruz.