Havaş çevreci projeleri ve uygulamaları ile ‘Yeşil Kuruluş’ sertifikalı istasyon sayısını beşe çıkardı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Yeşil Havaalanı Projesi” çerçevesinde istasyonlarında kapsamlı çalışmalar yürüten Havaş, Milas-Bodrum, Dalaman ve Antalya’nın ardından İzmir ve Adana istasyonlarıyla da sertifika almaya hak kazandı.

Havaş Genel Müdürü Nurzat Erkal, “ Havaş olarak sadece ekonomik başarılar peşinde değil aynı zamanda sosyal fayda peşinde de koşuyoruz. Çünkü ekonomik gelişimin, uzun vadede, ancak sosyal bilinç ve çevreye duyarlı olmakla var olabileceğini biliyoruz. Müşterilerimizden önce bizler iş süreçlerimizdeki sosyal kriterleri de sorguluyoruz. Ekonomik faaliyetlerin, çevreye ve topluma duyarlı olmasını gözetiyoruz. Uluslararası bir kurum olarak kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız sunduğumuz hizmetler ile birlikte kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranmamız toplumsal duyarlılığımız ve faaliyetlerimizi yürüttüğümüz her yerde çevreye duyarlı yaklaşımımızı kapsıyor. Bu konuyu her zaman asli işlerimizin bir parçası olarak görüyoruz” dedi.

Havaş, SHGM tarafından yürütülen “Yeşil Havaalanı Projesi”ni 2010’dan bu yana istasyonlarında uyguluyor. Bu kapsamda, öncelikle çalışanların katılımı ile “Çevresel Risk Analizi” yapıldı ve “Atık Yönetim Planı” yapılandırıldı. İstasyon bazında çevre hedefleri ile düzenli çevresel performans raporlamasına başlandı. Atık toplama istasyonlarının yanı sıra özgün atık depolama alanları oluşturuldu. Böylece geri kazanılan atık miktarı arttı, atıkların bertarafına yönelik maliyetler ise azaldı. Yer hizmetlerinde kullanılan binek araç ve ticari ekipmanlarda “yakıt tasarrufu ve egzoz emisyon değerlerinin düşük olması”na öncelik verildi. Bataryalı araçlar ile sera gazı emisyonlarında iyileştirme sağlandı. Binalarda kullanılan elektrik enerjisinde LED ampullerin kullanımına geçildi. PC ve dizüstü bilgisayarların, daha küçük ve enerji verimliliği daha yüksek donanımlarla değişimi sağlandı. Tüm çalışmalarda paydaşların da projeye katılımı sağlandı.