Gelir İdaresi Başkanlığının Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahilinde yıllardan beri uygulanmakta olan ancak artık düzeltilmesi gerektiğine inandığım adaletsiz bir hususu ihbar etmek istiyorum. Konu, özel ve küçük uçaklar için uygulanmakta olan MTV miktarlarıdır. 25 Aralık 2015 CUMA tarihli, 29573 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan tablolarda görüleceği üzere uçakların motorlu taşıtlar vergisi uçakların bedelleri üzerinden değil, toplam kalkış ağırlıkları ve yaşları üzerinden alınmaktadır. Bu durumda toplam kalkış ağırlığı sadece 700kg olan, 40 yaşında, sadece 2 koltuklu ve bedeli sadece 50.000dolar olan bir uçak için 6051TL vergi ödenirken, toplam kalkış ağırlığı 200TON olan 12 yaşındaki ve 300 yolcu taşıyan ve bedeli 300.000.000 DOLAR olan devasa bir yolcu uçağı için sadece 24232TL yıllık vergi ödenmektedir. Uçakların fiyatları ve ödenen vergiler arasındaki fark hesaplandığı taktirde ortaya 100000 lerce kat fark çıkmakta ve çok ciddi bir haksızlık durumu söz konusu olmaktadır. Havacılık sektörü temelde 3e ayrılır, bunlar Genel Havacılık, Ticari Havacılık ve Askeri Havacılıktır. Genel Havacılık dediğimiz kategori havacılığı gelişmiş ülkelerde sektörün yüzde65 gibi bir oranını kapsayan en devasa kategoridir. Ancak maalesef yurtdışında 65 civarında olan bu oran ülkemizde sadece 2 civarındadır. Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya gibi bizim yanımızda hem nüfus hemde ekonomik anlamda çok daha zayıf olan ülkelerde dahi GENEL HAVACILIK muazzam şekilde gelişmiştir. Genel Havacılığı gelişen ülkelerin tamamı havacılığın daha üst basamaklarında da çok başarılı olmuşlardır. Ülkemizde Genel Havacılığın gelişememesinin en önemli sebeplerinin en başında ise MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ problemi gelir. Günümüz teknolojisinde artık araba fiyatına uçaklar satılmaktadır. Örneğin, sadece Çek Cumhuriyetindeki 2000kg. altındaki uçak sayısı 10.000 ler civarında iken bizde bu rakam maalesef sadece 200den az fazladır. İnsanların, kurum ve şirketlerin kendi uçaklarını alabilmeleri, bu uçaklara yeni mezun pilotlar istihdam etmeleri ve bu uçaklar ile Anadolunun her köşesinde özgürce uçuşların gerçekleşebilmesi günümüz standartlarında artık bir lüks değil, kesinlikle bir ihtiyaçtır. Özel Uçak artık eskisi gibi sadece çok aşırı zengin ve ayrıcalıklı insanların sahip olduğu bir araç değil, 20.000dolardan başlayıp milyonlarca dolara giden yelpaze içerisinde herkesin sahip olabileceği bir taşıttır. Yurtdışında pek çok ülkede, toplam kalkış ağırlığı 5700kg altında olan ve SP sınıfına giren bütün uçakların verdiği azami vergi 100dolar civarındadır. Netice itibarı ile, ilgili ihbarımın kamu yararı için değerlendirilmesi ve Genel Havacılık kategorisine giren, toplam kalkış ağırlığı 5700kg altında olan, SHGM ve uluslararası literatürde SP (Single Pilot) olarak adlandırılan bütün uçakların DESTEKLENMESİ amacı ile vergilerinin düşürülmesi, en azından arabalar için uygulanan MTV sistemi dahiline alınması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim."