01 Haziran 2017 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Ukrayna’ya yeni çipli kimlik kartları ile pasaportsuz olarak seyahat edebileceklerdir. Pasaport veya yeni çipli kimlik kartı olmadan eski manuel kimlik kartları ile müracaat eden yolcular kesinlikle uçuşlara kabul edilmeyeceklerdir.
Konunun  önemine binaen check-in ve boarding aşamasında aksaklık yaşanmaması adına tüm personelimizin gerekli hassasiyet göstermesi hususunu bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla