Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ) ve Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğünde(TİGEM) boş bulunan yönetim kurulu
üyeliklerine Hazine adına atamalar yapıldı.
Başbakan Yardımcılığının konu ile atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Hazine adına DHMİ'ye Sadettin Parmaksız, TİGEM'e Mehmet
Kaya Yönetim kurulu üyesi olarak atandı.