Merkezi yerleştirme ile Devlet Hava Meydanları İşletmesine atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgeleri tamamlayarak "DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı Konya Yolu üzeri No: 32 Etiler/ANKARA" adresine, kadrolara göre 2-3-4 Ağustos 2017 tarihinde teslim edecekler.

İstenilen Belgeler:

Kimlik Fotokopisi (Aslını ibraz etmek şartıyla) (Arkalı Önlü olacaktır)

KPSS Yerleştirme Belgesi internet çıktısı.

Mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla) Yurtdışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir. Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde özürlü olmadığına ve yurdun her yerinde her türlü iklim şartlarında görev yapabileceğine dair beyanı. (EK-1)

Askerlik durum beyanı. (EK-2) (Askerlik yapmış ise terhis belgesinin fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla) Tecilli ise Tecilli olduğunu gösterir Askerlik Şubesi veya e devlet üzerinden alınacak belge)

Hakkında verilmiş bulunan mahkûmiyet hükmü veya halen devam eden ceza davası bulunmadığı ile adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydının bulunmadığını belirten beyan. (EK-3)

Mal bildirim formu. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde) (EK-4)

NOT : 2 sayfalık olan Mal bildirim formu arkalı önlü olacak şekilde fotokopi ile yada yazıcıdan arkalı önlü çıktı alınarak tek sayfa halinde teslim edilecektir.

Banka Promosyonu alıp almadığına dair beyanı. (EK-5) (Banka Promosyonu alan adaylar promosyon tutarı ve tarih gösterir evrakı çalıştıkları yer veya Bankadan alacaktır)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlar için Hizmet Belgesi Aslı.

12 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm, son altı ay içerisinde çekilmiş ve Erkek adaylar için Kravatlı olacak şekilde)

3 adet Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formu (EK-6) (EK-7’de yer alan Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formu doldurma talimatına göre doldurulacak)
Gerekli belgeler için tıklayınız