Gıda Güvenliği Derneği tarafından 3 - 4 Mayıs 2018 tarihleri arasında 6.'sı düzenlenecek olan Gıda Güvenliği Kongresi'ne kayıtlar başladı. Katılımcılar, İstanbul Grand Cevahir Hotel Convention Center'da gerçekleştirilecek olan 6. Gıda Güvenliği Kongresi'ne online kayıt yaptırabiliyorlar.
Ülkemizde gıda güvenliği bilincinin gelişmesi amacıyla 2003 yılından bu yana çalışmalar yapan Gıda Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen ve gıda sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren 6. Gıda Güvenliği Kongresi'nde bir çok ulusal ve uluslararası uzman konuşmacı yer alacak. 3 - 4 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir Hotel Convention Center'da gerçekleştirilecek olan 6. Gıda Güvenliği Kongresi'nde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Uluslararası Gıda Koruma Birliği – IAFP’ın yanı sıra 9 paydaş ve 18 destekleyen kurum yer alacak.
Katılımcılar, 6. Gıda Güvenliği Kongresi'ne kayıt işlemlerini istedikleri her yerden online olarak http://www.gidaguvenligikongresi.org linkinden gerçekleştirebiliyorlar.
Ülkemizde ve bölgemizde ana teması sadece gıda güvenliği olan tek kongre olma özelliği taşıyan Gıda Güvenliği Kongresi, sektör, kamu kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları, uluslararası uzmanlar ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek güvenilir gıda konusunda bilgilerin paylaşıldığı, yeni sentezlere ulaşıldığı ve bu birikimin pratiğe aktarılabildiği en güvenilir platform olma misyonunu da taşıyor.
Gıda güvenliğinin tüketicinin korunması, sektör ve ülke ekonomisinin gelişmesi açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, taşıdıkları misyonun önemi ve değerinin hakkını vermeye çalıştıklarını belirterek, "6. Gıda Güvenliği Kongresi kapsamında sektörden iyi uygulamalar, yurtdışında ve yurt içinde ortaya çıkan yeni konular, fırsatlar, tehlikeler ve yeni gıda güvenliği teknolojileri hakkında vizyonumuzu açacak çok doyurucu sunumların yapılacağı özel bir kongre düzenliyoruz." diyerek, sektörün her alanından daha geniş bir katılım beklediklerini söyledi.
6. Gıda Güvenliği Kongresine Kayıt: http://www.gidaguvenligikongresi.org
Gıda Güvenliği Derneği Hakkında:
Ülkemizde gıda güvenliği bilincinin geliştirilmesinde üretimden tüketime yön verici, organize edici, yaygınlaştırıcı faaliyetlerde bulunan Gıda Güvenliği Derneği, 2003 tarihinde Türkiye Kalite Derneği (KalDer)'nin gıda sektöründeki üyelerinin 'Temiz Mutfak' projesi çalışmaları sırasında şekillenmiş; KalDer'in sürekli desteği, değerli bilgi ve deneyimlerini paylaşması, yapıcı ve destekleyici yaklaşımı ile gıda sektöründeki üyelerinin de özverili ve duyarlı çabaları sonucunda ayrı bir dernek olarak hayata geçirilebilmiştir.
Gıda güvenliği Derneği;
- Gıda sektöründe çalışan büyük küçük tüm şirket, kişi ve kurumları gıda güvenliği ortak paydası altında toplamak,
- Gıda Güvenliği kavramının, tüm toplumda benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
- Kendini geliştirmek isteyen kuruluşlar için bir başvuru merkezi olmak,
- Tüketicinin en etkin ve itici güç olduğunun bilincinde olarak, tüketicinin eğitilmesini ve bu yolla güvenli gıdayı talep etmesini sağlamak,
- Devlet, Üretici, Tüketici üçgeninde taraflar arası bir kurum olarak benimsenmek,
- Ülke çapında iyi uygulama örneklerinin ortaya çıkmasını çeşitli yollarla teşvik etmek,
- Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili taraflarla işbirliğini geliştirici faaliyetlerde bulunmak, projeler geliştirmek,
- Ülkemizde standart dışı ve kayıt dışı üretimin yarattığı haksız rekabeti önleyici çalışmalar yaparak ulusal rekabet gücümüzün gelişmesine katkıda bulunmak,