Basın kartı sahibi basın mensuplarına uygulanacak bireysel sigorta indirimi
​Şirketimiz ile T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) arasında yapılan anlaşma çerçevesinde basın kartı sahibi basın mensupları adına şirketimizden düzenlenecek Konut Paket (deprem hariç) poliçelerinde , Birleşik Kasko Sigortası "Genişletilmiş Kasko" poliçelerinde ,Bireysel Sağlık Sigortası (Nefes Hariç) poliçelerinde bireysel sigorta indirimi uygulanacaktır.