Bilgiyle, teknolojiyle, inovasyonla, güçlü takım oyunuyla şekillenen bir ‘insan kaynakları yönetimi’ anlayışına sahibiz.
*
Hedeflediğimiz başarılara 'mutlu, huzurlu, maddi manevi memnuniyet ve doygunluğa' ulaşmış mesai arkadaşlarımızla ulaşabileceğimizin bilincindeyiz.
*
Kısa bir süreye sığdırdığımız önemli gelişmelerle bunu ispatladık, arkadaşlarımızın birçok beklentisini gayret ve kararlılıkla hayata geçirdik.
*
Havacılık tazminatlarıyla ilgili yönetimsel beceri ve irademiz, birçok önemli başarının kamuoyunca bilinen kısmı sadece.
*
2017 yılı içerisinde İnsan Kaynakları alanında yapılan önemli çalışmalara bir göz atalım, isterseniz.
*
Yer değiştirme taleplerinin daha planlı ve adil bir şekilde yapılması amacıyla Yer Değiştirmeye İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi yayımlandı.
*
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 22.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan genel yönetmeliğe uygun bir şekilde güncellendi.
*
Taşeron çalışanların kıdem tazminatları ile ilgili iş ve işlemlerin daha sıkı ve hızlı takibi için Kıdem Tazminatı Şube Müdürlüğü kuruldu.
*
Etkin insan kaynakları planlaması ve iş analizleri çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla Mevzuatı İzleme ve Personel Planlaması Şubesi kuruldu.
*
Hazine Müsteşarlığınca kurulup faaliyete geçirilmesi istenilen İç Denetim Birimi Faaliyete geçirilerek üç iç denetçi ataması yapıldı.
*
Büyük projelerin hayata geçirildiği KÖİ çalışmalarının daha etkin bir şekilde davamı için KÖİ Daire Başkanlığı kuruldu, atamalar gerçekleştirildi.
*
13 Uzman pozisyonuna, Kuruluşumuzda bu güne kadar hiç açılmayan, Görevde Yükselme Yazılı Sınavı yapıldı.
*
111 idari Şef pozisyonu için, 6 yıldır açılmayan Görevde Yükselme Sınavı geçen ay gerçekleştirildi.
*
Ayrıca, Teknisyen, Tekniker ve Mühendis pozisyonlarına 2 yıldır açılmayan Unvan Değişikliği sınavı için çalışmalar tamamlandı.
*
Sahip olduğumuz en büyük değer insan kaynaklarımızdır hiç şüphesiz. Onların huzur ve  mutluluğu için çabalarımız kararlılıkla devam edecek.