11. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu Toplantıları kapsamında "Kamu Özel Sektör İşbirliği Uygulamalarında Etkin Yönetim Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları" başladı.


*
Başkanlık ettiğim komisyonda, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modelinin daha da geliştirilmesine yönelik görüş ve öneriler dile getiriliyor. Uygulamada karşılaşılan sorunlar masaya yatırılıp, çözüm yolları aranıyor.
*
İki gün sürecek toplantıda karşılaşılan sorunların her biri hukuk, yönetim, işletme, finansman perspektiflerinin hepsini kapsayacak şekilde değerlendirilecek. Özel sektör ve kamudan seçkin katılımcılarla tartışılarak ortaya çıkan görüşler 11. Kalkınma Planına yansıtılacak.
*
Kalkınma Planlarının hazırlık sürecinde katılımcılık anlayışının gereği olan özel ihtisas komisyonlarının çalışmaları önem taşıyor. Bu bilinçle kapsamlı çalışmalar yürüten Kalkınma Bakanlığımıza, çalışmalara entelektüel katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum.