Anayasamızın güvence altına aldığı temel haklardan biri de örgütlenme özgürlüğüdür. Herkes yasaların öngördüğü kurallara uyarak siyasi parti, vakıf veya dernek kurabilir. Anayasanın 51. maddesine göre "Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz."

Sendikaları yaşatacak olan  üyelerdir. Dolayısı ile çalışanlar  nezdinde itibar görmeyen her oluşum kısa veya uzun vadede yok olur gider. Gerek ülkemiz gerek insanlık tarihi, hitap ettiği toplum kesiminde karşılığı olmayan veya kalmayan  yapıların öyküleri ile doludur.

HAVA SEN bundan kısa bir süre önce Anayasa'nın 51. maddesi ve ilgili yasalara uyularak 11 havacılık çalışanı tarafından kurulmuştur. 1 ay gibi bir sürede üye sayısı 4.000'e yaklaşmıştır. Bu rakam, sendikamıza havacılık çalışanlarınca sahip çıkıldığının, desteklendiğinin açık kanıtıdır.

Demokratik toplumların temel özelliklerinden biri parti, vakıf, dernek ve sendika kurma hakkı ise, diğeri de bu kuruluşlara katılma özgürlüğüdür.Anayasal ve meşru olan bu hakkı kullananlara saygılı tarafsız ve hoşgörülü davranmak gelişmiş demokrasilerin ortak özelliğidir.

Son 1 aydır yeteri kadar tanıtım olanağı bulunamasa da, havacılık çalışanlarının yoğun bir katılım göstermesi HAVA SEN'in doğru adres olduğunu ortaya koymuştur. Suyu tersine çevirmeye çalışmak, çalışanın iradesini ve tercihini etkilemek anlamına gelir ki, işyerinde çalışma barışını bozacak ve özellikle uçuş ekipleri üzerinde uçuş emniyetine zarar verebilecek beklenmedik olayları tetikleyebilir.

THY çalışanlarının hem can hem de bayrak taşımak gibi ağır sorumluluklarını yerine getirirken beklentileri asla daha yüksek ücret değildir. İnsanca bir çalışma düzeni temel beklentileridir.Sendikalara verdikleri aidatın karşılığında  sorunlarına çözüm aranması, zor günlerinde kendilerine sahip çıkılması, hak ve hukuklarının korunması gibi olağan talepleri vardır. Sendika yönetimlerinin görevi ise siyaset ve ticaret yapmak değil, üyelerinin çıkarları için işverenle eşit şartlarda, çalışanların tarafında ve onların çıkarları için köprü oluşturmaktır. Bu temel yaklaşımları, mevcut yapı içinde göremeyen havacılık çalışanları doğal olarak sözkonusu ihtiyaçtan doğan HAVA SEN çatısı altında toplanmaya başlamışlardır.

Bu noktada yapılması gereken, çalışanın tercihine saygı duymak, çalışanın iradesini yansıttığı giderek netleşen HAVA SEN'in söylemlerine kulak vermektir.

Ülke çıkarlarının dikkate alıması, şirketlerin faaliyetlerinin sürdürülebilir olması, çalışanları ve onların gerçek temsilcilerini sürece dahil etmekle mümkündür. Aksi takdirde, çalışanların sorunlarını bilmek ve çözüm üretmek mümkün olmayacaktır.

HAVA SEN olarak bugüne kadar hiçbir çalışana baskı, tehdit veya şantaj yaparak üye kazanma yolunu denemedik. Aslında böyle bir gücümüzün olmadığı da açıktır. Bir kişinin sendikaya üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamayacağının suç olduğunu da çok iyi biliyoruz. Çalışanların ne düşündüğünü bilmek, gerçek beklentilerini öğrenmek de sektördeki paydaşların hem hakkı hem de sorumluluğudur. Bunu sağlayacak olan da hiç kuşkusuz, çalışanların özgür iradeleri ile oluşturdukları sendikalarıdır.

Artık tabanı kalmamış yapılar yerine her yaştan her meslekten havacılık çalışanlarının omuz verdiği HAVA SEN'e tamamen gönüllü olarak katılan tüm arkadaşlarımıza her gün yenileri eklenmesinin mutluluğunu yaşarken sorumluluğumuzun arttığının da farkındayız.

Doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Bu süreç tamamlandığında, havacılığın en önemli ayaklarından birini oluşturan çalışanların ortak ve gönüllü hareketinin aslında kaygı değil saygı duyulacak bir noktaya geleceğine ve herkesin yararına olduğunun görüleceğine inanıyoruz.

Özellikle büyük bir heyecenla beklediğimiz yeni havalimanı sürecine coşku ve emeğimizi koymak hepimizin beklentisidir.Biz konut ve arsa projeleri ile uğraşan bir sendika yerine THY ve Türk Sivil Havacılığının Uluslararası arenada nasıl yarışacağını bilen ve projelendiren bir Sivil Sendikal anlayışın emek tarafındaki sesiyiz. Bu sese herkes kulak vermelidir.