Dünyada ve ülkemizde İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin uygulama alanı genişlemektedir. Bu alanda yapılan yatırımlar artmaktadır. 2020 yılına kadar dünyadaki sektör hacminin 70-80 milyar dolar arasında olacağı öngörülmektedir. Büyüyen bu pazardan ülke ekonomisi olarak sahip olunan payı arttırmak hedeflenmektedir. Bununla birlikte Türk Hava Kurumu Üniversitesi olarak, üniversitenin sağlayacağı imkân ve kabiliyetlerin ve sanayi üniversite işbirliği doğrultusunda yapılabilecek çalışmaların yönünün belirlenmesi önem kazanmaktadır. Bu amaçla yapılacak planlamaların belirlenmesi, teknoloji ve ihtiyaçlarla ilgili yol haritasının çizilmesi, oluşturulabilecek işbirlikleri ile üniversiteye ve bu sayede ülke ekonomisine katkı sağlamak, bu yolda oluşabilecek sorunlara çözüm bulunması amaçlanmaktadır.

     

11-12 Nisan 2018 tarihinde yukarıda belirtilen amaçlara değinmek üzere “Ulusal İHA Çalıştayı” yapılacaktır. Çalıştayda Ar-Ge yatırım desteklerinden alınması gereken izinlere, kayıt-tescil işlemlerinden farklı alanlardaki kullanımlarına kadar geniş bir çalışma alanın tüm paydaşlarca daha iyi anlaşılabilmesi, aktarılabilmesi ve iyi bir çözüm yolu bulmak için konu uzmanları tarafından ele alınacaktır.

Ulusal İHA Çalıştay’ında başta havacılık sektöründeki yönetimlerimiz ve KALKINMA BAKANLIĞI nezdinde olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, İHA teknolojileri ile ilgili özel sektör çalışanlarının çok daha efektif olarak çalışmaları için altyapı hazırlıklarının yapılması, şimdiye kadar yaşanan sorunların bir daha yaşanmaması için çözümler aranması, önümüzdeki süreçte İHA teknolojilerinin hayatımızın her alanına gireceği beklentisinden yola çıkılarak iki günlük çalıştay boyunca çeşitli teknik-bilimsel oturumlar ile ülkemizde verimli ve başarılı İHA çalışmalarının yapılması için tüm katılımcıların aydınlatılması çalışmanın hedefleri arasındadır.