Avrupa Birliği (AB), iyi geçmişi olanlara ve sık seyahat edenlere 5 yıla kadar Schengen vizesi verecek.

Avrupa Konseyi vize yasasında bazı değişiklikler öngören bir tasarıyı kabul etti. Yasaya göre iyi bir vize geçmişi olanlara kademeli olarak bir yıldan beş yıla kadar vize verilebilecek. Açıklamaya göre yeni yasanın seyahat edenlere sağladığı daha hızlı ve net prosedürler ise şöyle:

Vize başvurularının seyahat tarihinden en fazla altı ay en az 15 gün önceden yapılması.

Başvuru formunun doldurulması ve imzalanması elektronik ortamda mümkün olacak.

Seyahatte birden fazla üye devlet olduğu durumlarda hangi üyelerin başvuruyu incelemekle yetkili olduğunun daha net tanımlanması.

Düzenli seyahat eden ve pozitif bir vize geçmişi bulunan kişilere çoklu girişli vize verilmesi ve verilen vizenin kademeli olarak bir yıldan beş yıla kadar yükseltilmesini öngören, uyumlaştırılmış bir yaklaşıma geçilmesi.

Üye devletlerin vize süreçlerinin masraflarını daha iyi karşılamaları için vize ücretinin 80 Euro’ya yükseltilecek. Bu ücret her üç yılda bir ihtiyaca göre revize edilecek.