YUSUF ZENGİN

TBMM Genel Kurulu’nda hafta içinde kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanan torba kanunda farklı kesimlerden yüz binlerce kişiyi doğrudan ilgilendiren önemli düzenlemeler yer alıyor. Pilot ve hosteslerin ücretlerine uygulanan vergi indirimi açıklığa kavuşturuldu; sosyal güvenlik primi hariç kazançlarının yüzde 70’i gelir vergisinden istisna tutulacak.

Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına teşvik gayesiyle ödenen tazminatlara ilişkin gelir vergisi istisnası yeniden düzenlendi. Buna göre, söz konusu pilot ve kabin görevlilerine ödenen aylık ücretin “gerçek safi değerinin” yüzde 70’i gelir vergisinden istisna edilecek. Cumhurbaşkanı istisna oranını yüzde 100’e kadar artırmaya ve sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak.

Ücretin “gerçek safi değeri”, sosyal güvenlik primi, hayat sigortası primlerinin yarısı, sendika aidatı gibi kesintiler düşüldükten sonra kalan gelir vergisine esas olan miktar olarak kabul ediliyor.

Subay, astsubay, erbaş ve erler ile ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlara ilişkin gelir vergisi muafiyeti de aynen devam edecek.