TÜDEP/HASUN Savunma ve Havacılık Kümelenmesi ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde, Yüksek Nitelikli İletkenler Kablo ve Kablaj Teknolojileri Çalıştayı düzenlendi. Kablo ve kablaj sektöründen sanayicilerin, bilim adamlarının ve akademisyenlerin, savunma ve havacılık endüstrisi yerlileştirme programları yöneticilerinin yer aldığı çalıştayın en önemli gündemi ise, özellikle endüstriyel ihtiyaca yönelik Kablo Mükemmeliyet Merkezi’nin kurulması oldu.
 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi ve Teknoparkında düzenlenen programın açılış konuşmasında, TÜDEP Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yetişgin, özellikle askeri ve sivil alanlarda, yüksek teknoloji içeren kablo ve kablaj ürünlerinin taşıdığı hayati öneme değinerek, kablo üreticilerinin, bu tür kabloların, üretimi, Ar-Ge ve tasarımı ile ilgili çalışma yapmalarının önemini vurguladı. Türkiye’nin yaklaşık 5 milyar dolarlık bir kablo üretim hacmi bulunduğunu söyleyen Başkan Yetişgin, sektörde yer alan 200’ü aşkın firma ile Türkiye’nin küresel pazarlarda, güçlü bir oyuncu olduğunu kaydetti. Yetişgin, dünya kablo ve kablaj pazar büyüklüğünün 300 milyar doları bulduğunu, halen Türkiye’nin bu pazarla ilgili ihracat potansiyelinin geliştirilebileceğini anlattı. 2023 için sektörel ihracat hedefinin 8 milyar dolar civarında olduğunu aktaran Yetişgin, yüksek katma değer taşıyan, Ar-Ge ve inovasyon ürünü hassas sektörlere yönelik kablo üretiminin, ciddi kablo sanayicileri için büyük fırsatlar taşıdığının altını çizdi. Gelinen noktada, bir rekabet merkezi gibi çalışacak Kablo Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezinin, sanayicilere ihtiyaç duyulan her alanda kaliteli hizmet ve Ar-Ge desteği sağlayabileceğini, bunun da sektörün katma değeri yüksek, teknolojik ürün üretimine katkı sağlayacağını vurgulayan TÜDEP Başkanı Yetişgin, söz konusu Mükemmeliyet Merkezinin, kablo sanayicileri, üniversite, bilim adamları ve tedarik talep edenleri bir arada buluşturacak olan Çorlu’daki NKUTEK Eurasia Teknopark bünyesinde oluşturulacağını aktardı.


"Kablo sanayicilerine katkı sağlamaktan memnun olacağız"
 Daha sonra söz alan, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve NKUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yapılan bu çalıştayın, hem bölgede yer alan sanayicilere hem de üniversiteye önemli faydalar sağlayacağını dile getirdi. NKÜ bünyesinde, oldukça ciddi bir laboratuvar altyapısı bulunduğunu dile getiren Eker, bunun üniversite ile işbirliği yapmak isteyen tüm sanayicilere, projesi olan öğrenci ve öğretim üyelerine her zaman hizmet vermeye hazır olduğunu vurguladı. Geçmişte, kendisinin de bir kablo üretim firmasında yönetici olarak görev aldığını anlatan Prof. Dr. Bülent Eker, Ar-Ge ve teknoloji altyapısı sayesinde o firmanın, bugün en büyük ve önemli kablo üreticileri arasında yer aldığını aktardı. Türk kablo sanayicisinin, savunma ve havacılıkta, diğer endüstriyel alanlarda, her ihtiyaca cevap verebilecek kapasitede olduğunu söyleyen Prof. Dr. Eker, Türk Kablo Sanayicilerine bu konuda katkı sağlamaktan memnun olacaklarını ifade etti.
 Türk Hava Yolları Teknik ve TAI adına Çalıştay programına katılan, TÜDEP Yönetim Kurulu üyesi ve Havacılık Endüstrileri Yerlileşme Platformu Başkanı Halil Tokel, uçak endüstrisine yönelik kablo, kablaj ve yüksek nitelikli iletken malzemeler konusunun, havacılıkta en stratejik konulardan birisi olduğunu, Trakya TÜDEP/HASUN Kümelenmesi ve bu çerçevede oluşturulacak KİTEMM Kablo Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezinin, Türk sivil ve askeri havacılığının tedarik ihtiyaçlarına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Türkiye’de, askeri ya da ticari uçakların gerek imalat gerekse bakım onarım süreçlerinde, yoğun bir kablo ihtiyacı olduğunu söyleyen Tokel, bu alana yönelmenin Türk Kablo üreticilerinin, teknoloji yoğun katma değeri yüksek bu alana yönelmelerinin, iç tüketimin yanı sıra, dost ve kardeş tabir edilen ülkelerde de ciddi bir pazar potansiyeli bulunduğunu vurguladı.


"Sektörün ihtiyaçlarına en etkili çözüm"
 Çalıştayda, kablo ve kablaj konularında kümelenmenin, teknik olarak sağlayacağı yararları ve hayata geçirilmesi planlanan KİTEMM Kablo ve İletken Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi projesinin detayları hakkında bir sunum yapan TÜDEP Yönetim Kurulu Üyesi ve Haliç Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr. Ahmet Erkoç, firmaların, küresel rekabette bireysel olarak verecekleri mücadelenin, kümelenme yolu ile daha etkili ve daha az maliyetli olacağını anlattı. Türkiye’den ve dünyadan, başarılı Mükemmeliyet Merkezi uygulamalarından örnekler veren Dr. Erkoç, TÜDEP, Eurasia Tekonpark merkezli bir alt kümelenme ile bütüncül hedeflere yönelik çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemini vurgulayarak, KİTEMM Mükemmeliyet Merkezinin, tam da sektörün bu tür ihtiyaçlarına en etkili çözüm olacağını söyledi.
 Çalıştay Programına Kocaeli Üniversitesinden katılan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Aras ise, ortalama bir ticari uçakta, bin 800 kilogram civarında ve yaklaşık 300 kilometre uzunluğunda kablo kullanıldığını belirtti. A 380 boyutundaki bir uçakta, bunun 550 kilometreyi aştığını söyleyen Aras, uçaklarda kablo konusunun, hem teknik açılardan, hem uçuş konforu hem de güvenlik açılarından can damarları olduğunu dile getirerek kablolamadaki sorunlardan dolayı, en küçük hataların, büyük facialarla sonuçlandığını, bunun için de kalite ve güvenlik içeren sertifikasyon konusunun hayati önem taşıdığını anlatarak, kablo ve kablolama kaynaklı uçak kazalarından örnekler verdi. Trakya ve Çorlu’nun bu tür bir ihtisas kümelenmesi için uygun bir altyapıda olduğunu belirten Prof. Dr. Faruk Aras, kurulması planlanan KİTEMM Mükemmeliyet Merkezine de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
 Çalıştay programında bir sunum yapan KOSGEB Tekirdağ Bölge Müdürü Esin Sayın ise, teknoloji öncelikli Ar-Ge projelerine ve kümelenme faaliyetleri çerçevesindeki işbirliği projelerine sağlanan nitelikli KOSGEB desteklerini anlatarak, bu çerçevelerde, KİTEMM ve Kablo ihtisas Kümelenmesine destek sağlayabileceklerini ifade etti.
 Çalıştay programı içerisinde, Yapıtaş Kablo, Vatan Kablo ve Ünika Kablo firmaları ise, kendi Ar-Ge çalışmaları ve sektör hakkında bilgiler içeren birer sunum yaptı. Yapıtaş Kablo firması ortaklarından Ali Altunbaş, havacılıkta THY Teknik yönlendirmesi ile yapılan Ar Ge ile bazı kabloları üreterek sertifikalandırmayı başardıklarını ifade etti.


"2014’ten bu yana devam eden girişimlerimiz nihayet meyvelerini veriyor"
 Programın son bölümünde ise Trakya Kalkınma Ajansı adına konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve TÜDEP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Şahin, ajans olarak ülkenin, nitelikli sanayileşmesine ve bu tür stratejik ürünlerin, Trakya bölgesi firmalarından da karşılanabilecek olmasına, Ajans adına katkı sağlamaktan memnun olduklarını belirtti. Şahin şunları söyledi:
 "2014’ten bu yana devam eden girişimlerimiz nihayet meyvelerini veriyor. Bu kapsamda kurulacak olan KİTEMM Kablo ve İletken Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’ni ve yapacağı çalışmaları ayrıca önemsiyoruz. Bu merkez ülkemizde bir ilk olacak ve sanayinin yoğun oluğu bir bölgeye hizmet edecek. Üniversite-sanayi iş birliğinin milat noktası olacak. HASUN Kümelenmesi ve bu küme kapsamında gerçekleştirilecek olan projeler konusunda biz de kurum olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine katkı koyacak olan bu projenin gerçekleşmesi için çaba sarf eden tüm kurum ve kişilere şükranlarımızı sunuyoruz."
 Yüksek Nitelikli İletkenler Kablo ve Kablaj Teknolojileri Çalıştay Programının kapanış konuşmasını ise Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin yaptı. Rektör Şahin, Namık Kemal Üniversitesinde, bu tür çalıştaylar yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, hem sanayi kesimine, hem de üniversitenin öğretim üyeleri ve öğrencilerinin, iş dünyası ile entegrasyonuna ciddi katkı sağladığını belirtti. NKUTEK Eurasia Teknopark bünyesinde kurulacak KİTEMM Kablo ve İletken Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin, kurulması hususunda üniversite olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Rektör Şahin, program çerçevesinde atılan ve katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederek, programın hayırlı olması temennilerini dile getirdi.
 Çalıştay programında, interaktif bir uygulama ile programa katılan sektör ilgilileri ve TÜDEP yöneticileri, akademisyen ve öğrencilerden müteşekkil bir KİTEMM Kablo ve İletken Teknolojileri Mükemmelliyet Merkezi Çalışma ve Hazırlık Grubu oluşturuldu. 21 kişi, 7 firma, 8 işbirliği kurum ve kuruluşundan oluşan KİTEMM Çalışma Grubu, Eylül 2019’daki daha kapsamlı 2. Çalıştay programına kadar KİTEMM’ in altyapı çalışmalarını hazırlamakla görevlendirildi.
 Programa, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden kablo sanayicileri, kablaj üreticileri, kablo hammaddeleri üreticileri, kablo makineleri üreticilerinin yanı sıra, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı ve NKUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker, Havacılıkta Endüstriyel Yerlileşme Platformu Başkanı ve TAI Yönetim Kurulu ve THY Teknik Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, KOSGEB Tekirdağ Müdürü Esin Sayın, TÜDEP Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yetişgin, Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Yılmaz, aynı Fakülteden Prof. Dr. Faruk Aras, Doç. Dr. Nasır Çoruh, NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Haliç Üniversitesi’nden TÜDEP Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Erkoç, Çorlu Mühendislik Fakültesi’nin öğretim üyeleri ile lisans ve yüksek lisans öğrencileri katıldılar.