Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Üniversitemize öğretim görevlileri alınacaktır. 657 sayılı DMK'nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.bayburt.edu.tr adresinde mevcuttur.

Başvurular müracaat edilecek meslek yüksekokuluna posta yoluyla veya şahsen olarak yapılacaktır. Son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri, sınav sonuçları ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili bilgileri başvurulan meslek yüksekokulunun internet sitesi üzerinden duyurulacak olup, adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlan No

Birim

Bölüm

ABD / Pr

Unvan

Adet

İlan Özel Şartı

Ön Değerlendirme Sonuçları ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı İnternet Adresi

2019/0012

Bayburt

Sağlık

Hizmetleri

MYO

Sağlık

Bakım

Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Pr.

Öğr. Gör.

(Ders

Verecek)

1

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans

yapmış olmak.

http://www.bayburt. edu.tr/tr/saglik-hizmetleri-meslek- yuksekokulu

2019/0013

Teknik

Bilimler

MYO

Mülkiyet

Koruma ve Güvenlik

Özel

Güvenlik ve Koruma Pr.

Öğr. Gör.

(Ders

Verecek)

1

Lisans mezunu olmak. Lisans

öğrenimi sonrası Güvenlik ve Koruma alanında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak. Önemli Tesisleri Koruma üzerine ve İstihbarat üzerine eğitim almış olmak.

http://www.bayburt. edu.tr/tr/teknik-bilimler-meslek- yuksekokulu

2019/0014

Demirözü

MYO

Ulaştırma

Hizmetleri

Sivil

Havacılık ve

Kabin

Hizmetleri

Pr.

Öğr. Gör.

(Ders

Verecek)

1

Havacılık Yönetimi İşletmeciliği,

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,

Sivil Havacılık İşletmeciliği veya

Havacılık Yönetimi bölümlerinin

birinden lisans mezunu olmak.

Alanında tezli yüksek yapmış olmak

veya belgelendirmek kaydıyla Sivil

Havacılık ve Kabin Hizmetleri

alanında en az iki yıl tecrübe sahibi

olmak.

http://www.bayburt.

edu.tr/tr/demirozu- meslek-

yuksekokulu

Başvuru yapacak adayların alanlarındaki ALES puan türünde en az 70 puan almaları ve ilan özel şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Yönetmeliğin 7. maddesinin 4. fıkrası gereği Özel Güvenlik ve Koruma Pr'na ve Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Pr.'na yapılacak başvurularda, ilan özel şartlarını sağlayan adayların ALES puanı olmaması halinde, ALES puanları 70 olarak kabul edilir. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi : 18 Mart 2019 Pazartesi

Son Başvuru Tarihi : 01 Nisan 2019 Pazartesi

Ön Değerlendirme Tarihi : 02 Nisan 2019 Salı

Sınav Giriş Tarihi : 05 Nisan 2019 Cuma

Sonuç Açıklama Tarihi : 08 Nisan 2019 Pazartesi 2562/1-1