YUSUF ZENGİN

Türk Hava Yolları’nın (THY) ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. THY Yönetimi'nde her hangi bir değişikliğin olup olmayacağı merakla beklenirken, başarılı bir performans sergileyen Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Genel Müdür Bilal Ekşi'nin görevlerine devam edeceği öğrenildi.

THY Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün saat 14.30’de Genel Müdürlük binasında düzenlenecek. Yönetim Kurulu'nda değişiklik olup olmayacağı işte bu Olağan Genel Kurul ile netleşecek.

VIP TOPLANTI SALONU'NDA YAPILACAK

Genel Kurul Toplantısı'na THY hissedarları fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilecek. Olağan Genel Kurulda gündemin ilk maddesi, açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

Bunu, Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2018 yılı Denetim Raporlarının okunması, 2018 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, geçen yılın hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası izleyecek.

KAR PAYI DAĞITIMI

2018 yılı Kar Payı Dağıtımı’na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul’un tasvibine sunulmasının ardından Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi de gündem maddeleri arasında.

YENİ ÜYELER SEÇİLECEK!

THY Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Akalın’ın istifası ile yerine Fatmanur Altun’un, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi, İsmail Gerçek’in istifası ile yerine Mithat Görkem Aksoy’un Yönetim Kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçimi Genel Kurul’un onayına sunulacak.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi, 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi, 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesinin ardından genel kurul dilek ve temenniler ile kapanacak.