YUSUF ZENGİN   Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Hava Trafik Kontrol Bölümü'ne öğrenci alınacak.   Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, öğrenci alımıyla ilgili ilan verdi. İlana göre Hava Trafik Kontrol Bölümü'ne 15 öğrenci alınacak.   İşte o ilan:   ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVA TRAFİK KONTROL BÖLÜMÜNE ÖNKAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR   Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Hava Trafik Kontrol Bölümüne “Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavı” ile 15 öğrenci alınacaktır. Özel Yetenek Sınavına;   i) 2019 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girip, Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nden Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenmeden en az 285 puan almış lise veya dengi okul mezunları başvurabileceklerdir.   ii) 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılan YKS’e girip ÖSYM Başkanlığı tarafından  dönüştürülen TYT puanı (2019-TYT nihai Sınav Puanı) OBP eklenmeden en az 285 olan lise veya dengi okul mezunları da başvurabileceklerdir.   iii) 2019 veya daha öncesi YKS sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmiş olan adaylar, başvuru koşullarını yerine getirmeleri durumunda başvurabileceklerdir. Başvuru Koşulları   1) 2019 yılında ÖSYM tarafından yapılan YKS’ye girip TYT’den OBP eklenmeden en az 285 puan ve üzeri almış lise veya dengi okul mezunu olmak veya 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılan YKS’e girip ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2019-TYT nihai Sınav Puanında OBP eklenmeden en az 285  puan ve üzeri almış lise veya dengi okul mezunu olmak,   2) T.C. vatandaşı olmak,   3) 01/01/1998 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak (Yaş düzeltmesi kabul edilmeyecektir. Düzeltmeden önceki tarih esas alınacaktır.),   4) Herhangi bir fiziksel engele, konuşma bozukluğuna, dilde pelteklik ve gizli kekemeliğe, işitme kaybına, renk körlüğüne, vb. sahip olmamak,   5) Başka bir eğitim kurumundan disiplin suçu nedeniyle ilişiği kesilmemiş olmak,  2018 ÖSYS puanıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya “Özel Yetenek Sınavı” sonucu kaydolan  adayların OBP’larıyla ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir.    ÖNKAYIT   • Önkayıtlar internet üzerinden başvuru yöntemiyle yapılacaktır (Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir). Başvuran tüm adaylar sistem üzerinden “Sınav Kılavuzu.pdf”  dosyasına ulaşabileceklerdir.   • Başvurular, internet üzerinden 23-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında  https://ozelyetenek.anadolu.edu.tr/htk adresinden yapılacaktır.   • Adayların başvuru esnasında sürekli kullandıkları cep telefonu numaralarını ve e-posta adreslerini sisteme tanımlamaları gerekmektedir.   • Başvuru formundaki bilgileri yanlış veya eksik dolduran ya da fotoğrafı belirtilen standartlara uygun olmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.   • İnternet üzerinden yapılan başvuruda, adayların adlarına düzenlenen “Sınav Giriş Belgesi” çıktısını almaları gerekmektedir.   • Adayların sınavlara katılabilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve fotoğraflı bir kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/geçerli pasaport/ehliyet) bulundurmaları gerekmektedir. Belgeleri eksik olan adaylar sınava alınmayacaktır.   Hava Trafik Kontrol Özel Yetenek Sınavına İlişkin Diğer Bilgiler   • Belirtilen tarihlerde önkayıtlarını yaptıran adaylar “Hava Trafik Kontrolörlüğü” mesleğine uyumluluk  testlerini kapsayan seçmelere alınacaklardır. Sınavlar, 29-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır  (Tablo 1). Sınavların 3 gün süreceği ve kazanan asıl ve yedek adayların ICAO Annex-1, 3. sınıfa uygunluk kontrolü için sağlık muayenesine gitmeleri gerektiği göz önünde tutularak, il dışından  Eskişehir’e gelecek adayların hazırlıklı olmaları gerekmektedir.   • Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından, programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Güvenlik  soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler, programa  devam edemezler.   • Hava Trafik Kontrol Bölümü ile ilgili her türlü bilgi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Biriminden (0222 3213550/6823) veya https://www.eskisehir.edu.tr/ internet adresinden edinilebilir.