İlan Kapsamı

THY A.O. filosunda yer alan B777, A330, A340 uçak tiplerinden birinde aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip olan Kaptan Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.

Genel Nitelikler

· T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

· 01.01.1957 tarihinden sonra doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
Uçuş kusuru veya uçuş disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
· Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

· Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

· Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

 

Teknik Nitelikler

· ATPL(A)sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)

· Başvurduğu uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak

· Simülator saati hariç;

En az 7000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak
27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak
Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak
Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat kaptan pilot statüsünde uçmuş olmak


Sağlık Şartları

· Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

· THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa dahi) herhangi bir hastalık tanısı, özgeçmişte ameliyat, ilaç kullanımı vb. bir durumu tespit ettiklerinde aşağıda yer alan durumları ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gerekliliklerini dikkate alarak değerlendirme yapacaktır.

Görev yapacakları süre boyunca emniyet görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini engelleyebilecek, inkapasiteye neden olabilecek, performansında azalmaya yol açabilecek fiziksel veya ruhsal herhangi bir hastalık tanısı konulması durumları,

Geçmişte geçirdiği fiziksel ve ruhsal hastalıkların tekrarlama/ilerleme ihtimali ile tekrarladığı/ ilerlediği dönemlerde işgücü kaybı, ulusal ve uluslararası mevzuat gereği sağlık gerekliliklerinin yerine getirememeleri riski olması,

· THY A.O. işyeri hekimleri iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

· THY A.O., belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa dahi) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 

Yabancı Dil Şartı

THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak

Hemen Başvuru yapmak için tıklayınız.