HEDEFLERİMİZ PROJELERİMİZ

Tamamlanan ve Devamlılık ArzEden Faaliyetlerimiz

ICAO Doc 9835 ve JAR FCL Md. 1.010 Çalışmaları ve Tedbirleri,
AVEA Özel Tarife Anlaşması (KASIM 2005),
İSTANBUL ve ANKARA TAV Otopark Protokolleri (Yıllık devamlı),
Emekli Sandığı Kazanılmış Hakların Korunmasına Yönelik Çalışmalar,
Gelir Vergisi Kanununda Değişikliğe Karşı Çalışmalar
Mahkemelere Bilirkişi Hizmetleri ,
Ferdi Kaza Sigorta Anlaşması ,

Tamamlanan ve Devamlılık ArzEden Faaliyetlerimiz

Mesleki Yayınlar
Yüksek Seçim Kurulu Müracaatı ve Takibi,
Gümrüksüz mağazalardan faydalanma,
Üyelerimizin ferdi, mesleki, hukuki ve sosyal konulardaki müracaatlarına ilişkin girişimler gibi faaliyetlerdir.

Hedef ve projelerimiz

HAVA İŞ YASA TASARISI
PİLOTLAR BİRLİĞİ / PİLOT ODALARI YASA TASARISI
TALPA'ya yeni tesis
SHY 6A-50 Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri
TALYAP
MİLLİ ve ULUSLARARASI platformlarda kazanılan güvenilirlik, itibar, saygınlığın korunması ve etkili, aktif faaliyetlere devam edilmesi,
TÜM STK'ların uyum içinde koordineli faaliyetlerinin sağlanması,
Hedef ve projelerimiz

Tüm pilotların TALPA üyeliğinin ve çalışmalarına etkinlikle katılımının teşviki,
Etkili iletişim
Uçuş emniyetinin üst düzeyde teminine yönelik olarak üyelerle TALPA arasında RAPORLAŞMA SİSTEMİ kurulması,
Uçuş okulları ile temas ve çalışmaların sürekliliği ve geliştirilmesi,
''TÜRKİYE'' adının alınması,
''Kamu Yararına Çalışan Dernek'' Statüsünün kazanılması

ÖNCELİKLİ VE ANA HEDEFLERİMİZDİR.