YUSUF ZENGİN

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Kabin Ekibi Eğitiminden Sorumlu Yönetici Personel Genelgesi’ni yayınladı.

SHGM, kabin ekibi (hostes) eğitiminden sorumlu yönetici personel ile ilgili aranan şartlar ve bu personellerin denetimine ilişkin yürürlüğe giren Genelge’yi duyurdu. SHGM’den şu açıklama yapıldı:

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A) kapsamında yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış havayolu işletmelerinde Kabin Ekibi Eğitiminden Sorumlu Yönetici Personel görevini yürütecek kişilerde aranacak asgari gereklilikler ile söz konusu personelin Genel Müdürlüğümüz tarafından uygunluğunun değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi, lüzumu halinde mevcut yetkisinin iptaline ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan UOD 2019/01 sayılı Kabin Ekibi Eğitiminden Sorumlu Yönetici Personel Genelgesi, 18.03.2019 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Genelge kapsamında havayolu işletmelerinin, Kabin Ekibi Eğitiminden Sorumlu Yönetici Personelin mevcut durumlarını Genelgede belirtilen gerekliliklere uygun hale getirerek 45 (kırk beş) gün içerisinde Yetki Belgesi için Genel Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir.