THY’nin ağırlıklı olarak uçucu personeli etkileyecek pazar mesaisi kararına pilotlar Hava-İş sendikasından istifa ederek tepki gösterdi. Ayrıca otoban parası ödemekten vazgeçen THY’nin başı çok ağrıcak. İş yavaşlatma sessiz eylem gündemde.


Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava İş), THY'nin personel mesai ücretlerine ilişkin yaptığı düzenleme ile ilgili açıklama yaptı.

Hava İş'ten yapılan açıklamada düzenlemenin usule uygun olmadığı belirtilirken, düzenlemenin sendika üyesi çalışanları bağlamayacağı belirtildi.

İşte Hava İş'in açıklaması:

Değerli üyelerimiz;

Türk Hava Yolları A.O Personel Yönetim Başkanlığı tarafından şirket çalışanlarına gönderilen mailde 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hafta tatilinde çalışılması durumunda yapılan mesai ücreti ödemesi uygulamasında değişiklik yapıldığı bildirilmiştir. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki; söz konusu değişiklik ile ilgili olarak daha öncesinden sendikamıza herhangi bir bildirim yapılmamış ve sendikanın konu hakkındaki görüşü alınmamıştır. 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Md.20 uyarınca usulüne uygun olarak yapılmayan bu değişiklikler sendika üyesi çalışanları bağlamayacaktır.

Bahsi geçen mailde değişiklik uyarınca; hafta tatili mesai ücretinin en az 1 tam gün dinlenme yapılmaksızın gerçekleşen 6 günlük çalışmanın ardından takip eden 7. günde de hafta tatili yapılmayarak çalışılması durumunda ödeneceği belirtilmiştir.

Söz konusu değişikliğin 26.Dönem Toplu İş Sözleşmesi uyarınca hüküm altına alınan “hafta tatili mesai ücreti” hükmüne ve yine 4857 sayılı İş Kanunu Md 46 ve Md 63’e açıkça aykırılık taşıdığı ortadır. Şirket tarafından yapılan bu değişiklik ile Anayasamız ile koruma altına alınan “dinlenme hakkı” ve “adil ücret ve ücretli izin hakkı” gasp edilmek istenilmektedir. Bu durum hukuk ve hakkaniyetle bağdaşmayıp açıkça işveren tarafından yönetim hakkının kötüye kullanılmasından ibarettir.

Yine; İstanbul Havalimanı operasyonunun başlamasıyla artışı öngörülen uçucu personelin yer ulaşım maliyetlerinin karşılanması için sunulan teklif 26/10/2018 tarih ve 2018/42 nolu bülten ile yürürlüğe konulmuştu. Ancak 02/01/2020 tarih ve 2020-01 sayılı bülten ile Uçucu Ekip Yer Ulaşım Ödeme artışları 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle sonlandırıldığı bildirilmiştir. Somut bir gerekçe gösterilmeden personelin aleyhine olacak şekilde sonlandırılan bu kazanımı 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Md 95/2-a’ya aykırılık taşımaktadır.

Tüm bu açıklamalarımız ışığında Anayasa’ya, Uluslararası Sözleşmelere, 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ne, Sivil Havacılık Talimatları’na aykırılık taşıyan bu değişiklikler ile ilgili tarafımızca yasal yollara başvurulacağı ve tasarruf tedbirleri bahane gösterilerek, Kanun ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin yok sayılıp personelin emeğinin çalınmasına müsaade etmeyeceğimizi saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla
Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş)