YUSUF ZENGİN

TAV Havalimanları Holding A.Ş., brüt 757.586.844 TL nakit temettünün 20 Mart’tan itibaren hisse başına dağıtılacağını duyurdu.

TAV’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi verdi.

KAP duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 2,0854003 TL (% 208,54003) olmak üzere toplam brüt 757.586.844 TL nakit temettünün, 20 Mart 2019 tarihinde başlanarak dağıtılmasını Genel Kurul’un onayına sunmaya karar vermiştir.

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:18.03.2019 13:26:27

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

 

Özet Bilgi
 
Kar Payı Dağıtımı Hk.
 

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
 
Evet
 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
 
Hayır
 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
 
Hayır
 
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
 
13.02.2019
 

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
 
18.03.2019
 

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
 
Görüşüldü
 

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
 
Peşin
 

Para Birimi
 
TRY
 
Pay Biçiminde Ödeme
 
Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
 
Pay Grup Bilgileri
 
Ödeme
 
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
 
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
 
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
 
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
 

TAVHL, TRETAVH00018
 
Peşin
 
2,0854003
 
208,54003
 
1,7725903
 
177,25903

Kar Payı Ödeme Tarihleri
 
Ödeme
 
Teklif Edilen
 Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
 
Kesinleşen
 Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
 
Ödeme Tarihi (3)
 
Kayıt Tarihi (4)
 

Peşin
 
20.03.2019
 
20.03.2019
 
22.03.2019
 
21.03.2019
 
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
 

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
 

(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
 

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
 

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
 
Pay Grup Bilgileri
 
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
 
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
 

TAVHL, TRETAVH00018
 
0
 
0
Ek Açıklamalar
 
Şirketimizin Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 2,0854003 TL (%208,54003) olmak üzere toplam brüt 757.586.844 TL nakit temettünün, 20 Mart 2019 tarihinde başlanarak dağıtılmasını Genel Kurul'un onayına sunmaya karar vermiştir. Temettü dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı, temettü dağıtım tablosu ve pay başına temettü bilgileri tablosu ekte sunulmuştur.

Our Company's Board of Directors has resolved to submit to the approval of the General Assembly the decision to distribute TRY 2,0854003 (208,54003%) gross cash dividend per each share with a nominal value of TRY 1 starting from March 20, 2019. The total proposed gross cash dividend to be distributed is TRY 757.586.844. Please kindly find attached the relevant Board of Directors resolution, the dividend distribution table and the dividend per share table.

Eklenen Dökümanlar
 
EK: 1
 
karareng.pdf
 

EK: 2
 
karartr.pdf
 

EK: 3
 
table.pdf
 

EK: 4
 
tablo.pdf
 
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
 
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
 
363.281.250
 

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
 
80.886.380
*
 
SPK'ya Göre
 
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
 

3. Dönem Kârı
 
1.940.943.000
 
916.472.324
 

4. Vergiler ( - )
 
-486.196.000
 
5. Net Dönem Kârı
 
1.454.747.000
 
916.472.324
 

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
 
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
 
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
 
1.454.747.000
 
916.472.324
 
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
 
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
 
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
 
666.106
 
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
 
1.455.413.106
 
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
 
* Nakit
 
757.586.844
 
* Bedelsiz
 
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
 
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
 
* Çalışanlara
 
* Yönetim Kurulu Üyelerine
 
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
 
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
 
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
 
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
 
17. Statü Yedekleri
 
18. Özel Yedekler
 
19. Olağanüstü Yedek
 
697.160.156
 
158.885.480
 

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
 
1.217.661.000
 
2.024.704.137
 
Kar Payı Oranları Tablosu
 
Pay Grubu
 
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
 
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
 
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
 
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
 
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
 
- - -  757.586.844 52,05
 
1,7725903  177,25903
 
TOPLAM 757.586.844  52,05  1,7722903  177,25903
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.