YUSUF ZENGİN

TAI'nin çoğunluk hisse sahibi olmaya devam edeceği bu anlaşma çerçevesinde TEI, 2035 yılına kadar, ticari, askeri ve denizcilik motorları için kritik parça tasarımından üretime, montajdan bakım ve onarıma geniş kapsamlı sorumluluğunu sürdürecek.
Ankara Sheraton Oteli'nde düzenlenen Ortaklık Anlaşması İmza Töreni'ne, Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül, Savunma Sanayii Müsteşarı Sayın Murad Bayar, GE Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sayın Jeff Immelt ile TEI, TUSAŞ, GE, TSKGV ve THK üst düzey yetkililerinin yanısıra çok sayıda davetli katıldı.
TEI Yönetim Kurulu Başkanı Hv.Yük.Müh. (E) Tuğg. Bora Çağlar, GE Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sayın Jeff Immelt ve Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül'ün konuºmalar?yla baºlayan tören, ortakl?k anlaºmas?n?n imzalanmas?, TEI'nin 25 yılını anlatan filmin gösterimi ve ardından düzenlenen resepsiyon ile sona erdi.
TEI ve GE arasındaki ilişki, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F16 uçaklarına güç veren F110 motorlarının üretimi amacıyla TEI Eskişehir tesislerinin kurulmasıyla başladı.
J85 Ejektör Sistemindeki çalışmalarıyla GE'nin Brian Rowe Ar-Ge ödülünün sahibi olan TEI, yakın dönemde, Boeing 787 ve 747-8 uçaklarına ait GEnx motoruna parça üretmeye başladı. GE ve Rolls-Royce tarafından geliştirilen Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) F136 motoru için tasarım ve üretim faaliyetlerinde de bulunan TEI ayrıca, komple bir motor üreticisi olma yolunda uçak motorları kompresör modülüne ait blisk-spool üretimi için GE ile anlaşma yaparak "blisk-spool" teknolojisinde tek kaynak olarak
seçildi.
TEI Genel Müdürü Akın Duman, TEI'nin bugün geldiği noktanın; "tasarımdan parça, modül ve nihai motor üretimine, motor montaj ve testinden, bakım ve revizyonuna kadar Türkiye'de modern bir uçak motor sanayii oluºturulmas?" ana hedefine en ufak bir sapma olmaksızın mutlaka ulaşılacağının güvencesini verdiğini ifade etti.
TEI'nin, mevcut seviyesine gelmesinde Türk ortaklar ve GE ile sürdürülen sağlam işbirliğinin katkısının büyük olduğunu belirten Duman, bu güvenle TEI'nin, geleceğini şekillendirmekte olduğunu, ülkemizde ve dünyada bir mühendislik ve motor üretim merkezi-ana motor üreticisi olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti. Duman, ikinci 25 yılda da TEI'nin, büyüme stratejileri çerçevesinde çalışmalarını aynı anlayış ve kararlılıkla sürdüreceğini dile getirerek, TEI'nin ülkemizin ileriye dönük ihtiyaçları
doğrultusunda özgün motor tasarımını ve geliştirmesini stratejik gelişim planına dahil ettiğini söyledi.
Bu değerli işbirliğini devam ettirmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden GE Aviation Askeri Sistemler Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jean Lydon Rodgers, "TEI ile olan iliºkimiz uçak motor parças? üretiminden çok daha öte bir noktada. GE ve TEI ortaklarıyla, Gebze Teknoloji Serbest Bölgesi'nde Türkiye Teknoloji Merkezi kurulması, yürütülen ortak faaliyetlere bakım ve onarım alanlarının da dahil edilmesi ve GE'nin en kritik motor parçaları tasarım ve imalat sorumluluğunun TEI'ye verilmesi, TEI'nin GE açısından değerinin bir göstergesidir" dedi