Türk Hava Yolları Yönetiminde yapılan görev değişikliklerine ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklama şöyle:
THY İcra Komitesi’nin 16.08.2017 tarihli kararı ile Genel Müdür (Kargo) Yardımcılığı bünyesinde yapılan değişiklikler aşağıdadır.
Kargo Başkanlığı’na bağlı Bilgi Analiz Şefliği’nin Kargo Bilgi Analiz ve Raporlama Müdürlüğü olarak değiştirilmesine ve Genel Müdür (Kargo) Yardımcılığı’na doğrudan bağlanmasına,
Kargo Başkanlığı’na bağlı Kargo Mali ve İdari İşler Müdürlüğü’nün Genel Müdür (Kargo) Yardımcılığı’na doğrudan bağlanmasına,
Kargo Başkanlığı’nın Kargo Pazarlama Başkanlığı olarak değiştirilmesine, Kargo Başkanlığı’na bağlı Kargo Başkan Yardımcılığı (Ticari)’nın kapatılarak alt kadrolarının Kargo Pazarlama Başkanlığı’na doğrudan bağlanmasına,
Kargo Başkan Yardımcılığı (Pazarlama ve Satış)’nın Kargo Satış Başkanlığı olarak değiştirilmesine ve alt kadroları ile Genel Müdür (Kargo) Yardımcılığı’na doğrudan bağlanmasına, Kargo Başkanı Sn.Şeref KAZANCI’nın Kargo Satış Başkanlığı’na vekalet etmesine,,
Kargo Satış Başkanlığı’na bağlı Kargo Satış Başkan Yardımcılığı (Türkiye)’nın kurulmasına,
Kargo Satış Başkanlığı’na bağlı Kargo Müşteri İlişkileri Başkan Yardımcılığı’nın kurulmasına,
Kargo Operasyon Kontrol Müdürlüğü’nün Kargo Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü olarak değiştirilmesine ve Kargo Müşteri İlişkileri Başkan Yardımcılığı’na bağlanmasına,
Kargo Satış Kanalları ve Özel Müşteriler Müdürlüğü’nün Kargo Müşteri İlişkileri Başkan Yardımcılığı’na bağlanmasına,
Kargo Müşteri İlişkileri Başkan Yardımcılığı’na bağlı Kargo Kilit Müşteriler Müdürlüğü (Avrupa) ve Kargo Kilit Müşteriler Müdürlüğü (Diğer)’nün kurulmasına,
Kargo Pazarlama ve Satış Müdürlüğü (Türkiye)’nün İstanbul Kargo Satış Müdürlüğü olarak değiştirilmesine,
İstanbul Kargo Satış Müdürlüğü, Adana Kargo Müdürlüğü, Ankara Kargo Müdürlüğü, Antalya Kargo Müdürlüğü ve İzmir Kargo Müdürlüğü’nün Kargo Satış Başkan Yardımcılığı (Türkiye)’na doğrudan bağlanmasına,
İstanbul Kargo Müdürlüğü’nün Kargo HUB Operasyonları Müdürlüğü olarak değiştirilmesine,
Kargo Nöbetçi Müdürlüğü (İstanbul)’nün Kargo HUB Operasyonları Nöbetçi Müdürlüğü olarak değiştirilmesine,
Kargo Operasyonel Gelişim Müdürlüğü’nün Kargo Gelişim Müdürlüğü olarak değiştirilmesine ve Kargo Pazarlama Başkanlığı’na doğrudan bağlanmasına,
Kargo Apron Müdürlüğü’nün Kargo Apron Yönetimi Müdürlüğü olarak değiştirilmesine,
Kargo Proje Koordinasyon Müdürlüğü’nün Kargo Standardizasyon ve Eğitim Müdürlüğü olarak değiştirilmesine,
Lojistik, İç Hat ve Posta Müdürlüğü’nün Kargo Tesis, Teçhizat ve Lojistik Müdürlüğü olarak değiştirilmesine,
Kargo Handling Anlaşmalar Müdürlüğü’nün Kargo Global Handling Yönetimi Müdürlüğü olarak değiştirilmesine,
Yurt Dışı Kargo Bölge Müdürlüklerinin Kargo Satış Başkan Yardımcılığı olarak değiştirilmesine, karar verilmiştir.