Gökyüzü Haberci E-dergisini okumak için tıklayınız

Sayıştay raporuna göre Çukurova Üniversitesi’nde iki yüksekokulda öğrenci olmamasına rağmen akademik ve idari personel bulunuyor.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Üniversitenin Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Feke Meslek Yüksekokulunun yeterli talep görmemesi nedeniyle öğrenci alımı yapılmıyor ve atıl durumda bekliyor. Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda altı araştırma görevlisi ile 5 idari personel; Feke Meslek Yüksekokulu’nda ise 4 öğretim görevlisi ile bir fakülte sekreteri bulunuyor.

‘TEDBİR ALINSIN'

Sayıştay raporlarına da yansıyan bu durum şöyle ifade edildi: “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7’nci maddesinde Yükseköğretim Kurulunun görevleri sayılmış olup madde metninde aynen; “Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda kurulması, geliştirilmesi, eğitim - öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli planlar hazırlamak, üniversitelere tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar çerçevesinde etkili bir biçimde kullanılmasını gözetim ve denetim altında bulundurmak” denilmiştir. Bu çerçevede atıl durumda bekletildiği anlaşılan Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Feke Meslek Yüksekokulu için tedbir alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.”

'ADIM ATILACAK DENDİ'

Üniversiteden verilen cevapta ise “Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Feke Meslek Yüksekokulu hali hazırda yeterli talep görmemesi nedeniyle öğrenci alımı yapılarak aktif hale getirilememiş olup, adı geçen Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunun kapatılmasına yönelik Yükseköğretim Kurumu nezdinde çalışmalara başlanılacaktır” dendi.

Üniversitenin bu cevabına rağmen öğrenci olmamasına rağmen iki yüksekokulun da internet sitesinde hâlâ çalışan personel olduğu görülüyor.

Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun idari kadrosunda “Prof. Dr. Hakan Yavuz (Müdür), Prof. Dr. Mehmet Bilgili (Müdür Yardımcısı), Güzide Soydan (Sekreter), Ferhat Taban, Davut Bor ve Mesut Beroje; akademik kadrosunda ise Prof. Dr. Hakan Yavuz Prof. Dr. Mehmet Bilgili Doç. Dr. Haşim Akça Doç. Dr. Mustafa Oral Yrd. Doç. Dr. Ahmet Aydın Arş. Gör. Sinan Keiyinci Arş. Gör. Yeşim Kurt Arş. Gör. M. Emin Çılğın Arş. Gör. Tarık Güneş Arş. Gör. Muhammed Yilanli ve Arş. Gör. S. Kaan Ayaz bulunuyor.

Feke Meslek Yüksekokulu’nun idari kadrosunda Mustafa Çalkamış; akademik kadrosunda Öğr.Gör.İlyas Özoğul, Öğr.Gör.Dr.Zeynep Erçen, Öğr.Gör.Dr. Ilgın Özşahinoğlu yer alıyor.