Bahattin Adıgüzel
Bahattin Adıgüzel

Türkiye Hava Sporları Federasyonu

Türkiye'nin artık yeni bir federasyonu daha olmuş!... Hem de içinde 34'e yakın yarışma dalı olduğu halde tek bir isimle anılan bir federasyon!..

Bu da nereden çıktı demeyin...

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) tarafından 27 Masyıs 2008 tarihinde Spordan Sorumlu Devlet Bakanının Onayı alınmak suretiyle "Türkiye Hava Sporları Federasyonu" adı altında bir federasyon kurulduğunu öğrendik.

Önceleri internet sayfalarındaki söyleşilerden duyduk haberi. Ardından da XC Dergisi ile yapılan bir söyleşiden öğrendik ki 01 Aralık 2008 tarihinde Federasyon Başkanlık seçimi yapılacakmış... Yapılamadı tabii... Yapılamayış sebebini ise başlangıçta bilmiyordum, araştırdım...

Adı geçen derginin muhabiri, Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı ile yaptığı söyleşide 82 yıldan beri Federasyon görevini yürüten Türk Hava Kurumu (THK) ile belli konularda mutabakat sağladıklarını belirttiğini öğrendim!..

Şaşkınlığımı gizleyemedim ve THK yöneticilerine hangi konularda mutabakat sağlandığını sordum: "Hiç bir konuda mutabakat sağlanmadı" cevabını aldım...

ART Televizyonu konuyu beyaz ekrana taşıyınca ben de soluğu orada aldım ve 02 Aralık 2008'de federasyon konusuna açıklık getirmeye çalıştım. Bugün ise, orada anlattıklarımı satırlara döktüm ve havacılık camiası ile paylaşmaya karar verdim.

Hayatım boyunca kanun hakimiyetini sürekli ön planda tutmuşumdur. Kanunlar bazılarımıza uymayabilir, dar gelebilir, güncelliğini kaybetmiş olabilir. Bütün bunlar yasama, yürütme ve yargı erglerini hiçe sayarak ben istediğim gibi ülke idare ederim anlamına gelmez.

Bu gibi durumlarda yapılacak tek bir iş var: Yuvarlak masanın etrafında toplanmak ve sorunları tartışarak çözmektir. Tartışmalardan sonuç çıkmıyorsa; orada konusunda uzman olmayanların kaprisleri ile siyasi, sosyal veya maddi çıkarlar söz konusudur... Yıllarca tanık olduk bunlara.

Federasyon kurma girişimleri bir grup yamaçparaşütü pilotunun, yamaç paraşüt federasyonu kurmak üzere Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne yaptıkları yazılı bir dilekçeyle 4 yıl kadar önce başlatılmış bir girişimdi. Dilekçe; yaklaşık 650 kişinin imzasının bulunduğu ve Dört (4) kişilik güya bir organizasyon komitesinin işleri, dilekçede imzası bulunanlar adına takip ettikleri bir girişimden oluşmaktadır.

Yanlışlıklar da bu dilekçeyle başladı, devam etti ve ucubeleşti!.. Geçen 4 yıllık süre içerisinde THK ile GSGM, değişik tarihlerde bir dizi toplantılar yaptı. THK'nin GSGM'ne verdiği brifingler adeta uçup gitti. Hiç birisinden olumlu bir sonuç çıkmadı ve üstelik 82 yıldır Uluslararası Havacılık Federasyonu nezdinde Türkiye'yi temsil eden THK'nin içini bir çırpıda boşaltacak şekilde federasyonun adını da "Türkiye Hava Sporları Federasyonu" olarak değiştirerek bir mecraya çektiler.

Kendi çıkardıkları kanunlara bu kadar ters bakan bir kamu yönetim anlayışıyla karşılaşmadım. Ben, bugün bu satırları yazarken halen yürülükte bulunan kanunlara atıfta bulunarak olması gerekenleri yazacağım. Yazımızın sonunda da kararı siz okurlar versin. Benim görevim sizleri aydınlatmak.

Medeni Kanunun 56'ncı, Dernekler Kanununun 2'nci maddesinde Dernek tanımı şöyle yapılmaktadır:

"Kazanç paylaşımı dışında, ortak bir amacı paylaşmak üzere 7 gerçek veya tüzel kişiliğin bir araya getirdiği topluluktur."

Her spor kulübü dernek statüsünde kurulur. Kulüpler, GSGM'lüğünce tutulacak kütüğe kayıt ve tesçil edildikten sonra kulüp olarak anılmaya başlar. (Md. 14)

Bu iki maddeyi dernek ve kulüpleşme açısından irdeleyecek olursak: Türkiye'de 34 alt dalı olan 11 ana spor dalında kurulmuş THK'nin dışında hiçbir spor kulübü yoktur.

Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne tesçil edilmiş hiç bir havacılık kulübü de bulunmamaktadır!..

Tek bir hava sporu dalında var olan, ancak aktif durumda olan kulüplerin sayısı bile yediyi geçmemektedir. Türkiye'de model uçak ve yamaçparaşütü dalı dışında yaygın kulüpleşme de model dalında; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana Model uçak kulüplerinde görülmektedir. Diğer kulüplerin belirgin etkinliği yoktur. THK'nin verdiği desteklerle varlıklarını sürdürmektedirler.

Yamaçparaşüt dalındakilerin ise genelde sportif kulüp değil ticari şirketleşme şeklinde yaygınlaştığı görülmektedir. Fethiye, Kaş, Ören, Ordu ve bazı üniversitelerdeki kulüpler gibi...

Medeni Kanunun 96'ncı, Dernekler Kanununun 8'inci ve Dernekler Yönetmeliğinin 9'uncu maddelerinde Federasyon tanımında ana kriter şöyle yer almaktadır:

"Aynı amaçla kurulmuş 5 derneğin bir araya gelerek oluşturdukları bir yapıdır."

Medeni Kanunun 97'nci, Dernekler Kanununun 8'inci ve Dernekler Yönetmeliğinin 10'uncu maddesinde Konfederasyonun tanımı şöyle yapılmaktadır:

"Aynı amaçla kurulmuş 5 federasyonun bir araya gelerek oluşturdukları bir yapıdır."

Bilindiği üzere THK, FAI ile birlikte 1997'de 61 ülkeden 3200 sporcu, hakem ve jürinin katıldığı 1'inci Dünya Hava Oyunlarını gerçekleştirdi. Çok konuşulan bu organizasyonu THK yaparken çoğu bugün hayatta sağ olan Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan ve bazı üst düzey bürokratların desteğini alarak yola çıkmıştı. Vaat edilen destekleri yerine getirmeyen siyasiler ve bazı üst düzey bürokratlar THK'yi de maddi bir sıkıntının içine sokmuştu.

O çalkantılı dönemleri yaşayan, çoğuna tanık olan, bu arada Oyunların İdari Direktörlüğünü ve ardından Genel Koordinatörlüğünü yürütmüş birisi olarak FAI''nin tüzük, içtüzük, spor genel dokümanları, her yarışma dalının spor kodlarını ve kurallarını ayrıntılı bir şekilde incelemiş olduğum için bu tür ilişkilerin ulusal ve uluslararası boyutunu bilen bir kişiyim.

Bu özelliğimden dolayı yamaçparaşütü federasyonunu kurmak için yola çıkan arkadaşların bazılarına tavsiyelerde bulundum. Kulüpleşmeden yola çıkmayın, ticari şirketlerinizle kulüpleri birbirine karıştırmayın dedim. Neler yapmaları gerektiği konusunda uyardım. Ama kimse kulak asmadı. Buna THK'nin bazı yöneticileri ve çalışanları da dahil!..

Şimdi ne oldu?

34 ayrı alt dalının her birinde ayrı yarışma kuralları olan koca bir spor dalı tek bir isim altında anılmaya başlandı!!! Buna göre ucube bir federasyon kurulduğu ilan edildi!..

Ne yapılmak isteniyor?

Bence 82 yıldan beri FAI ile olan ilişkileri düzenleyen THK'nin içi boşaltılarak adı silinmeye çalışılıyor!..

THK nasıl bir kurum? Atatürk'ün direktifleriyle Cumhuriyet'in en güç döneminde kurduğu ilk cemiyetlerin başında gelen bir kurum!..

Cumhuriyet döneminin Sümerbank'ı, Etibank'ı, Et ve Balık Kurumu, gibi çok önemli kurumları özelleştirme adına satıldı ve yok oldular... Şimdilerde adı bile anılmaz olmaya başladı. 18 yaşın altında olan gençler ise bu isimler duyduğunda ; "o da ne?" diye birbirine soruyor!..

İşin bir de hava sahası kullanım boyutu var ki o da ayrı bir şenlik...

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) sessizliğini koruyor. Oysa işin başından beri bu işin içinde olması gereken ilk otorite!.. Ortada yok gibi ama perde arkasında var mı bilemiyorum!.. İşin en önemli ucu onlara dokunuyor. Ama onların teşkilat yapısında da bu konularla ilgili bir alt kadroları yoktur. Olmadığı için tüm girişimlere rağmen 12-13 yıldan beri Çok Hafif Hava Araçları (ÇHHA) İşletme Yönetmeliğinde (SHY 6 C) en küçük bir düzeltme dahi yapılamadı.

Oysa sportif amaçlı hava kazalarının çoğu Fethiye'de yürütülen yamaçparaşütü tandem atlayışı adı altında turizmcilerle birlikte yütülmekte olan ticari faaliyetlerde yaşanıyor. Alınan önlemlere bakarsanız koca bir hiç... Ne SHGM, ne Orman Bölge Müdürlüğü, ne turizmciler, ne kaymakam, ne belediye başkanı ve kolluk güçleri arasında bilinen girişimlerin dışında ciddi bir önlem alınmamıştır!..

Öncelikle bunları masaya yatırıp çözümleyeceğimiz yerde biz Atatürk Kurumlarının içini boşaltmakla meşgulüz.

01 Aralık 2008 tarihinde yapılacak Federasyon Başkanlığı seçimlerinin ise bilinmeyen bir nedenle belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyduk.

Meğer aynı gün Gençlik Spor Genel Müdürü görevinden istifa etmiş.

Biz de Çin'de Olimpiyatlar esnasında yaptığı açıklamadan dolayı görevinden alındığını sanıyorduk... Hani, Belediyelerin sporculara yeteri kadar destek olmadığından yakınmıştı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının hışmına uğramıştı ya!... Günlerce basında yer almıştı...

Meğer ayrılışı bu olaydan dolayı değilmiş. Herhalde sporculara nasıl destek olunacağının güzel örneklerini sergilemek için bir ilimizden Belediye Başkanlığına aday adayı olmuş... Belki de gösterilmiş... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer il/ilçe belediye başkanlarına sporcuya nasıl destek verileceğini göstermek için iş başına getirilmeye çalışılmaktadır.

Kendisine başarılar diliyoruz ama yönetimlerde biraz da kanun hakimiyeti esas alınsa diyorum!..

İş bu noktaya kadar gelmişken bu yanlışlığı düzeltmek sadece iki kişiye kalmaktadır. Birincisi Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Murat Başeskioğlu, ikincisi ise Sayın Başbakan...

3289 Sayılı GSGM Teşkilat ve Görevleriyle İlgili Kanunun 10'uncu maddesinin (d) fıkrası gereğince;

-Konunun uzmanlarından görüş alınmasını,

-GSGM Merkez Danışma Kurulu Kararı alınmadan Bakan Onayı ile kurulmasına karar verilen Türkiye Hava Sporları Federasyonu Onay Emrinin kaldırılmasını,

-Değişik hava sporu dallarında kulüpleşmeyi müteakip her spor dalı için ayrı ayrı federasyon kurulmasına yeşil ışık yakılmasını,

Uluslararası ilişkiler açısından Avrupa uyum yasaları kapsamında yeni sorunlar çıkmadan konusunun uzmanı olan kişilerden de ayrıntılı bilgi ve brifingler alınarak daha büyük karışıklıkların ve hukuki durumların ortaya çıkmadan tatlıya bağlanmasının altını çiziyor ve durumu Sayın Başbakan'a havale ediyorum.
Gökyüzü Haberci Android Market'te.

GÖKYÜZÜ HABERCİ E-DERGİ

Gökyüzü Haberci'yi Facebook'ta takip edin

FİRMALAR

ordu havaalanı rent a car izmir oto kiralama ankara evden eve nakliyat besyo