Dr. Suat Sarı
Dr. Suat Sarı

Zenginlik Bilim ve Sanat Üretimine Nasıl Yansıyor?

Dünya nüfusunun %22'sini oluşturan Müslüman topluluğunun bilimde, sanatta, sporda dünya ölçeğinde yeni isimler ve araştırmalara imza atamamasının ve sürekli aralarında kavga etmelerinin sebeplerinin sorgulanması artık günümüz aktüalitesinde çok daha büyük önem arzetmektedir. Bunun zengin ülke, fakir ülke ekseninde irdelenmemesi gerekir. Bugün Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin zengin hazinelerinin, yeraltı kaynaklarının ne durumda olduğunu bilmeyen yok. Ancak bu ülkeler insanlarının Tanrıdan gelen zenginliklerinin, bilimde, sporda, sanatta, ürettikleriyle doğru orantılı olduğunu kim söyleyebilir? Son 100 senede bu coğrafyadan ne kadar icat ve sporda, sanatta yıldızlar ortaya çıkmıştır?

Bu durumun az okuyan, sorgulamayan ve iyi yönetilmeyen, kaderci toplum yapısından kaynaklandığını düşünüyorum. Bu çerçevede Türkiye'nin tüm Müslüman ülkelerden her konuda daha ileri bir kültür altyapısında ve daha vizyoner boyutta olduğunu görüyorum. Aşağıda bununla ilgili istatistiki rakamları ve soruları bulacaksınız.

Müslüman coğrafyası dünya bilim üretiminin % 5'ini gerçekleştirmektedir!. Ortadoğu coğrafyasının yanıbaşındaki İsrail bilim araştırmalarında, Arap ülkelerinin toplamının ürettiği patent sayısından, 9 katı kadar fazla patent sayısına sahiptir. ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi)'in yayınladığı verilere göre dünyada 16 Arap ülkesinin biyoloji -tıp yayınlarının toplam sayısı 14.374 iken Türkiye'ninki 25.645 adettir. Bütün Arap dünyasının yılda 5bin,Amerika'nın ise 160 bin bilimsel kitap yayınlaması çarpıcı bir gerçektir. Müslüman ülkeler dünya toplam sanayi üretiminin sadece % 7 civarını sağlıyor iken, 57 İslâm ülkesinin toplam milli gelirine tek başına Almanya sahip. Bu örneği biraz daha açarsak, Ortadoğu'nun zengin Arap ülkelerinin 2002 başında 1,7 trilyon dolar olan milli geliri, 2012'ye kadar yaklaşık 4 kat artarak 6,2 trilyon dolara yükselmiştir. Ancak Müslüman ülkeler yaklaşık 8 milyar insanın yaşadığı yeryüzünde 1,6 milyar toplumu ile dünya hasılasının sadece %8,8'ini alıyor. Yani İslâm İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin dünya üretimi içindeki payı, yaklaşık tek başına Japonya'nın, ya da Almanya ile Fransa'nın toplamı kadar.

Bu veriler ışığında ülkemizi incelediğimizde, Türkiye dünyada 1981-2007 döneminde makale, derleme/inceleme ve not türünde yapılan araştırma sonucunda, 45 ülke arasında kümülatif olarak 26. sırada ve Norveç, Yunanistan, Meksika, Portekiz gibi ülkelerin de önünde yer almaktadır. Bu sıralamada Türkiye'nin üzerindeki 10 ülke Güney Kore, İsrail, Belçika, Polonya, İskoçya, Brezilya, Tayvan, Danimarka, Finlandiya ve Avusturya'dır. Avrupa Birliği'ne bağlı 27 ülkenin toplam yayın sayısı (6.736.583), ABD'nin (6.634.586)'dir. Dünyada 18 mio bilimsel yayın üretilirken, ilk beşteki ülkeler sırasıyla Japonya 1,5 mio, Almanya 1.4 mio, İngiltere 1,3 mio, Fransa 1 mio, Kanada 0,8 mio bilimsel yayın üretiyorlar; Türkiye'nin 26.sırada 0,4 mio bilimsel yayına imza attığı görülmektedir.

Netice olarak, Türkiye diğer Müslüman ülkelerle demokratik, laik ve vizyoner yapısıyla ayrışmaktadır. Halkın uygar dünya ile entegre olması, kültür düzeyinin artması ve karşılıklı saygının geliştirilmesi 2023'ün en önemli hedefleri olmalıdır. Ülke halkının her zamankinden daha çok barışa, kardeşliğe ihtiyacı vardır. "Yurtta sulh cihanda sulh" özdeyişinin önemi bugünlerde daha da önem arzetmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gökyüzü Haberci Android Market'te.

GÖKYÜZÜ HABERCİ E-DERGİ

Gökyüzü Haberci'yi Facebook'ta takip edin