Mustafa Bursalı
Mustafa Bursalı

Gemileri Yaktık geri dönüş yok

Türkiye'nin 'bölgesel güç' oma yolundaki çalışmaları ve bu yolda attığı 'barış' adımları garip bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. İşin en garibi de, bunu 'içten birilerinin' desteklemesi...

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'cesur' yaklaşımlarına ve attığı sağlam adımlara köstek olmak adeta moda haline geldi dersek, yanlış bir şey ifade etmiş olmayız.

Bu meseleyi sadece Türkiye ile ilgili bir mesele olarak ele almanın kısıtlayıcı olduğu bir gerçektir. Çünkü İran, Irak, Suriye ve Türkiye gibi dört büyük ülke toprakları üzerinde yaşayan halkların bir şekilde kışkırtılması söz konusudur.

Ve bu yeni bir olgu değildir...

Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan, Cumhuriyet döneminde devam eden ve günümüze kadar uzanan bir 'kirli oyun' söz konusudur. Yani; bu olay bu dört ülkeyi oldukça yıpratmış ve yıpratmaya da devam etmektedir.

İşte son dönemde atılan adımlar; bu kirli oyunun bir şekilde bitirilmesine yönelik adımlardır ve artık çözülmesi gerektiği de ortadadır. Ya bitireceksiniz, ya da uğraşmaya ve kan kaybetmeye devam edeceksiniz.

Gelin şöyle bir geriye bakalım...

Neler olmuş; kaybımız ne?

...

Kısa ve net...

Yaklaşık 50 bin insan kaybı, yüz bine yakın yaralı ve sakat...

Sönmüş ocaklar, yetim kalmış binlerce çocuk...

Bölgesel göçler...

Veeee...

En önemlisi de; yaklaşık '1.5 milyar dolarlık' bir kayıp...

...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş bakın bu konuda neler söylüyor: ''Şimdiye kadar 300 milyar dolar civarında laflar edildi. Bu aşağı yukarı güvenlik harcamalarıyla ilgili kısmıydı. Ama Türkiye'nin 28 yıllık terör sürecinde büyükşehirlere göçün verdiği maliyet, turizm gelirlerinde, sınır ticaretindeki azalış, tarım ve hayvancılıktaki azalış, Türkiye'nin borçlanma maliyetleri terör dolayısıyla risk primi arttığı için olan artış, yabancı doğrudan sermayenin gelişindeki azalış, bütün bunları topladığımız zaman aşağı yukarı Türkiye bu zamana kadar 4.07 büyümüş. Bu etkilerin altında kalmasaydı, en az yılda 0.50 daha fazla büyüseydi bu bakımdan kazancı 2.345 trilyon lira olacaktı. Yani bir buçuk milyar dolar demektir. Türkiye bu büyük gücü, kalkınma performansını kaybetmeseydi, ekonomik büyüme sağlanmış olsaydı bugün Türkiye'nin gayrisafi milli hasılası 903.3 milyar lira olacaktı.''

...

Dikkatinizi çekerim...

Bu rakamlar Türkiye Cumhuriyeti'nin, yani bizlerin geleceğini doğrudan etkileyen rakamlar.

Bir hiç uğruna...

Kardeşi kardeşe kırdırarak...

Kolay yoldan...

...

Aklımızı başımıza almamız gerektiği net olarak ortada... Ciddi ve kararlı bir yönetim iş başında... Bu güne kadar yapılamayanı yapmak için her türlü riski göğüsleyen, siyasi geleceğini bile hiçe sayan, barış ve demokrasiyi yerleştirmek için katı devlet anlayışından taviz veren bir yönetim...

Gelin el ele verelim ve, ''Demokrasinin ve insan haklarının yerleştiği bir Türkiye'yi kurmak için elimizden geleni yapacağız. Gemileri yaktık; geri dönüş yok'' diyen bu cesur insanların önünü açalım...

Oyuna gelmeyelim!..

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gökyüzü Haberci Android Market'te.

GÖKYÜZÜ HABERCİ E-DERGİ

Gökyüzü Haberci'yi Facebook'ta takip edin