Dr. Suat Sarı
Dr. Suat Sarı

Türk Halkı Gazete, Kitap okumayı seviyormu?

Gelişmiş toplumların  profillerine baktığımızda, birçoğunun genel kültür ve okuma alışkanlıklarının  çok ileri seviyelerde olduğunu görmekteyiz.Bu alışkanlığın ilk yansımalarını da ,ülkede yayın hayatındaki gazeteler,dergiler,kitaplar  ve bunların satış adet ve tirajları ile ölçmek mümkün olabilmekte.

Dünya sıralamasına giren ilk 10 gazeteyi incelediğimizde  5'inin Japonlara ait ve bu  gazetelerin 14 milyon, 12 milyon, 5,5 milyon, 4,6 milyon, 4,5 milyon tiraja sahip olduğunu görmekteyiz. Daha sonra Almanya'dan, Çin'den, İngiltere'den, Amerika'dan vs. gazeteler sıralamaya dahil oluyor ve milyonlarca satıyor.Türkiye gibi 80 milyon nüfuslu bir ülkede  ise ilk 5 sirayı alan gazeteler;Zaman 1 milyon,Posta 420  bin,Hürriyet 390 bin ,Sözcü  330 bin ve Sabah  320 bin  adet günlük gazete satabiliyorlar.  Dünya Gazeteler Birliği'nin (WAN) açıkladığı rakamlara göre 123 milyon nüfusa sahip Japonya'da toplam gazete satışı 70,4 milyon. 82 milyon nüfüsa sahip Almanya'da toplam gazete tirajı 22 milyon. 300 milyon insanın yaşadığı Amerika'da 48 milyon gazete alınıyor... Türkiye'de toplam tiraj 5 milyonun üzerine çıkmakta zorlanıyor.

Gazeteler bir ülkedeki  kültür seviyesinin en somut göstergesidir. Okumadan, düşünmeden, farklı yaklaşımlara tahammül göstermek,ülkenin faydalı olacak siyasal erkini seçmek,uygar toplum olmak mümkün değildir.

Gazete,kitap ve diğerlerini okuyan kişi sayısı, eğitim sisteminin kalitesi ve okuma yazma oranının yüzdesi  ile de doğru orantılıdır.Ezberciliğe dayanan milli eğitim sistemimizin yıllardır süregelen , öğretmen tayinleri ve sürekli müfredat değişimlerine harcadığı enerjiyi,daha iyi bir eğitime harcaması gerekirdi.Eğitim sisteminin bozukluğunu, uluslararası öğrenci yarışmalarında ülkemiz öğrencilerinin aldığı sonuçlardan görebilmekteyiz.

TÜİK'in okur-yazar ve okul diploması hakkındaki çarpıcı verilerine gözattığımızda,Nisan 2013 eğitim verilerine göre Türkiye'de 15 yaş ve üzeri okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 5 .  Çeşitli kampanyalarla 'okumaz yazmaz' nüfus azaltılmaya çalışılırken, yükseköğretim ve üstü okul mezun oranı yüzde 11 olan ülkemizde,bitirilen eğitim düzeyi durumu' başlığı altında ortaya koyulan verilerde Türkiye'de 15 yaş ve üzeri ilköğretim mezunu oranı yüzde 21 lise ve dengi okul mezunu oranı yüzde 22, yüksekokul veya fakülte mezunu oranı yüzde 10. Yüksek lisans mezunu oranı 0.76, doktora mezunu oranı ise yüzde 0.22'de kalmaktadır.

 

Türkiye'de 15 yaş üzeri eğitim durumuna göre nüfus dağılımı ise şöyle:Okuma yazma bilmeyen 2,7 milyon   (yüzde 5), okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 3,8 milyon  (yüzde 7) insanımız var.

2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Türkiye Okuma Kültürü Haritası"ndaki sonuçlara göre, düzenli kitap okuyanların oranı  %0,5 çıkmaktadır.Bu ise bizi gelecekle ilgili kuşkulara sürüklemektedir.İngiltere ve Fransa'da düzenli kitap okuma alışkanlığının %21 olduğuna dikkatlerinizi çekmek isterim !..

Okuma alışkanlığının sağlıklı olması, en başta ebeveynlere bağlı. Okuma alışkanlığı, çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde  oldukça önemli. Okuma alışkanlığı, çocuğun hayal gücünü geliştiriyor, dil gelişimini doğrudan etkiliyor ve kendini ifade etmesinde ona destek oluyor. Ayrıca düzenli ve planlı olmayı öğretiyor.

Yukarıda anlattıklarım sosyo-kültürel gelişimin anahtarlarıdır.Zengin ve refah içinde bir toplum ,saygı ve sevgi içinde gelişen bir ülkenin yolu, daha çok okumak ve araştırmaktan geçiyor.

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gökyüzü Haberci Android Market'te.

GÖKYÜZÜ HABERCİ E-DERGİ

Gökyüzü Haberci'yi Facebook'ta takip edin