Dr. Suat Sarı
Dr. Suat Sarı

Gelişmiş Ülke Olabilmenin Dinamiği Eğitimdir

Türk ekonomisi yüksek katma değerle üretim yapan, güçlü sanayiye sahip ve ekonomisi dünya ile entegre bir yapıda olsaydı siyasi durumlardan bu kadar etkilenmezdi (1) Kişi başına milli geliri 30 bin dolar seviyesine çıkarmak istiyorsak ülkenin ortak  hedeflere nasıl ulaşacağına dair bir organizasyona ihtiyacı var. Bunun yolu da nitelikli bireyler yetiştirmekden geçiyor (1) Çin ve Güney  Kore'nin 1980  lerde  yaptığı nesil dönüşümü hareketi 25 sene sonra meyvelerini vermeye başladı. Bugün Japon Sony, Sharp, JVC gibi firmalar Samsung ile mücadele edemiyorlar.
Gelelim eğitime, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programının (PISA) öğrencilerin, matematik, fen bilimleri ve okumayla ilgili sahip oldukları bilgi ve becerilerin ne kadarını hayata geçirebildikleri, sorunlarla karşılaştıklarında ne kadarını uygulayabildikleri ölçüyor. Bu testin sonuçlarında en başarılı ülke hep Finlandiya çıkıyor. Türkiye ne yazık ki Meksika'dan sonra sıralamada sondan ikinci sırada.
Finlandiya eğitim sisteminde sınav stresi yok, mukayese yok; dershaneler, özel hocalar yok. Eğitim saatleri çok kısa (ortalama günde dört saat) olmasına rağmen bütün öğrenciler eşit düzeyde başarılı. Zorunlu temel eğitim boyunca, değerlendirme adına herhangi bir ulusal sınav veya yılsonu sınavı yok; öğrenciler, öğretmenin hazırladığı sorularla değerlendiriliyor. Bu yüzden öğretimin odağında öğrencileri testlere hazırlamaktan ziyade tamamen öğrenme var.
Finlandiya'da öğretmen olmak çok kolay değil. Liseden mezun olup öğretmen olmaya karar veren bir öğrenci üç aşamalı kabul testinde başarılı olmak zorunda. Birinci aşamada, kitap sınavıyla, bilgiyi araştırma, sentez yapabilme, eleştirel açıdan bilgiyi yorumlama, analiz etme yeteneği test ediliyor. İkinci aşamada, mülakat aşamasında, kişilik ve karakter yapısı bakımından öğretmenlik mesleğine uygun olup olmadığı analiz ediliyor. Son aşamada ise adaylardan örnek bir ders anlatması veya grup tartışmasını yönetmesi istenerek sosyal yönü, konuşma, sunum ve yönetim yetenekleri ölçülüyor. Bu aşamaların sonunda öğretmenlik için müracaat edenlerin ancak yüzde onu öğretmen yetiştirme programına kabul ediliyor.(2)
Finlandiya'da öğretmen olabilmek için sadece lisans öğrenimi de yeterli değil. Öğretmen adayının seçeceği konuya göre tezli yüksek lisans derecesine sahip olması da zorunlu. Böylelikle Finli öğretmenlerin araştırma tabanlı bir eğitimle, sorgulayıcı bir bakış açısına sahip olmaları sağlanıyor
Netice olarak, 6-15 yaş aralığında öğrenci başına yapılan harcamada Türkiye Avrupa da 19 bin 821 dolar ile son sırada, Lüksemburg 197 bin 598 dolar ile ilk sırada yer alıyor. Tüm Türkiye'de seçmeli derslerde satrancı seçen öğrenci sayısı sadece sekiz.En fazla devamsızlık, ders kırma, okul terki Türkiye'de... Ancak PISA mutluluk indeksinde okul memnuniyeti en yüksek çocuklar bizimkiler görünüyor. Türkiye'de okul başına düşen fen laboratuvarı oranı 0.43. 4'ncü sınıfta temel beslenme eksikliği nedeniyle öğretimi aksayan öğrenci oranı Türkiye'de yüzde 74, dünyada yüzde 29.Bu trendi değiştirmediğimiz sürece gelişmiş ülke olmamız boş bir hayaldir...
(1)Adnan Dalgakıran (2) Banu Uzkut Onuk

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gökyüzü Haberci Android Market'te.

GÖKYÜZÜ HABERCİ E-DERGİ

Gökyüzü Haberci'yi Facebook'ta takip edin