Dr. Suat Sarı
Dr. Suat Sarı

Vasat İle Mücadele

İstanbul Sanayi Odası (İSO) bu yılki Sanayi Kongresi için, toplum olarak belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz konuyu seçmiş: 21. Yüzyıl'la Büyük Yüzleşme. 15 Mayıs'taki kongrede 20 yıl önce yazdığı "Tarihin Sonu" adlı kitabıyla dünya entelektüel çevrelerinin gündemini uzun süre meşgul eden Stanford Üniversitesi öğretim üyelerinden siyaset bilimci ve düşünür Francis Fukuyama da bu kongrede bir sunum yaptı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "Herkes, bütüne katkı açısından neler yapmadığını görmek zorunda. Toplum olarak içine girmiş olduğumuz vasatlığı ortaya çıkarmamız lazım. Vasatlıklarımızı önce samimiyetle kabullenelim ki, üstesinden gelmenin yollarını arayabilelim. Türkiye'nin küresel rekabette öne çıkabilmesi için artık yeni bir hikâye yazması lazım, ancak gerçeklerle yüzleşmeden, kendimizle hesaplaşmadan bu hikâyenin yazılması da mümkün değil. Talebimizde ısrarlı olduğumuz takdirde siyasetçinin bunun dışında kalması mümkün değil. Siyasilerden cevap alamıyoruz diye kenara çekilmek çare değil. O umudu ve heyecanı korumamız lazım" demektedir.

Sanayi Odası başkanı bugüne kadar duymadığımız bir konuyu dile getirerek adeta ezber bozmaktadır.

Bu konudaki esas soru; bizler toplumdaki bireyler olarak ve bu topraklardan işimizi ve aşımızı kazanan vatandaşlar olarak kendi vasatlıklarımızla yüzleşmeye hazır mıyız?

Peki, gerek halkımızın, gerekse siyasetçilerimizin vasatlıktan kurtulma talebi var mı? Türkiye'nin eğitimden hukuka, hayat kalitesinden özgürlüklere kadar pek çok alanda gerilerde yer alması vasatlık değil midir?

Eğitim olimpiyatlarında matematik ve fen bilimlerinde en gerilerde kalınması bir şeylerin sorgulanması gerekliliğini daha çok ön plana çıkarmıyor mu? Bunu aşmak için yeni bir zihniyet ve yaklaşım gerekmiyor mu?

Vasatlık kelimesinin anlamı, mevcuda razı olmak, ötesine talip olmamaktır. Dünyanın değişimi o kadar hızlı ki, vaktinde çözmediğiniz basit bir konu, çözümü daha zor problem haline gelebiliyor. Dünyadaki bu hızlı değişimle bir noktada buluşulması gerekmektedir.

AVM, yeni yollar ve park, bahçeler ve çiçekli bulvarları yeterli görmek ne devlete yakışır, ne de bu ülke insanına. İnşaat ve arsa rantiyesinin zenginlik gibi prezente edilmesi, vasatlığın göstergesi değil midir?

Girişim becerisi yüksek, dinamik bir nüfusumuz varsa ve dünyayı saran ekonomik krizlere rağmen son 12 yılda az ya da çok bir büyüme ve kalkınma hamlesi yürütülebiliyorsa, böyle bir ülkenin, insanları vasatlığı hak etmemektedir.

Bugün sırtını sadece hizmet sektörüne yaslayan ülkelerin kolayca alabora oldukları hepimizin malumlarıdır.

Sanayi ürünü ihracatımızda orta teknolojili ürünlerin payı artarken, ileri teknoloji gerektiren ürün ihracatının payı bir türlü artmıyor. Bu durum sanayimizdeki yapısal dönüşüm ihtiyacını net bir şekilde göstermektedir...

Türkiye geleceğin bilim ve teknoloji alanları; biyoteknoloji, kök hücre, genetik, nanoteknoloji ve robotik, gibi yeni alanlara yönelmek, bunları tüm imalat ve hizmet sektörleriyle bütünleştirmek zorundadır.

Sonuç olarak, vasatlığın sorgulanmasında, sivil toplum kuruluşları, aydınlar, bilim adamları, üniversiteler ve medyanın toplumun itici gücü olarak, mutlaka devreye girmeleri gerekmektedir.

++++++

Compete Against Mediocrity!..

Istanbul Chamber of Industry (ISO) this year chooses a subject probably commonly needed: The Great Confrontation with 21th Century. In the congress held in May 15, a Stanford University lecturer, political scientist and thinker Francis Fukuyama, who occupied the agenda of intellectual environment a long time with his book named "The End of History and the Last Man (1992)", gave a presentation.

ISO President Erdal Bahçıvan: "Everyone has to see what they didn't do any contribution to the sum. As a society we have find out the mediocrity we are confined to. First of all let's confess our mediocrity so we can deal with it. Turkey has to write a new story to be able to come to the fore in global rivalry. But unless we don't face the truth and reckon with ourselves, writing this story is impossible. In case we insist on our demand, there is no chance for politician to do otherwise. Being left unanswered by politician and standing aside is not a solution. We have to maintain that hope and sensation."

President of Chamber of Industry is in fact breaking the routine with a subject that we didn't hear to date. Main question in this issue is, as individuals of this society and citizens living off from this land are we ready to face with our own mediocrity?

Do our people and politicians want to get rid of mediocrity? Being arrear in many fields from education to law, from life quality to freedoms, isn't mediocrity of Turkey?

Taking a back seat in mathematics and sciences proves that there is a need to question what is going on. Isn't there a necessity for a new mentality and approach to clear the hurdle?

Meaning of mediocrity is going along with the existing and no desire for beyond. Changes and developments in the world occurs so fast that a simple case you don't solve timely turns to an insolvable problem. At one point you have to meet with this rapid alteration of the world.

Finding shopping malls, new roads and parks, gardens and boulevards enough clashes against a state and citizens. Presenting rentier of constructing and plot as a richness is obviously indicator of mediocrity.

If we have a high initiative skill and a dynamic population and in spite of global economic crisis if the growth and development process is continuing somehow in the recent 12 years, people of such country doesn't deserve mediocrity.

We all know that countries lie back only to service sector easily gets overturned.

In exportation, while products of medium technology increases their share and advanced technology products doesn't increase share. And this shows that we are obliged to make a structural transformation in our industry...

Turkey has to steer for new fields such as science and technology of the future, biotechnology, stem cell, genetics, nanotechnology and robotic integrate all of these with manufacture and service industry.

As a result, in questioning mediocrity, nongovernmental organizations, intelligentsia, scientists, universities and media has to come into play as a propellant power of society.

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gökyüzü Haberci Android Market'te.

GÖKYÜZÜ HABERCİ E-DERGİ

Gökyüzü Haberci'yi Facebook'ta takip edin