Dr. Suat Sarı
Dr. Suat Sarı

Eğitim=Demokrasi+Zenginlik+Huzur

Değerli Gökyüzü Haberci okurları, yeryüzünde refah ve huzur içinde yaşayan toplumları incelediğimizde, eğitime önem veren ve destekleyen, yeni teknolojilerle öğrencileri özgür düşünce yapısında yetiştirmeye önem veren ülkelerin, daha refah toplumlar olarak hayatlarını sürdüklerine şahit olmaktayız. "Demokrasi, zenginlik ve huzur" temininin yegane lokomotifi eğitimdir. Aşağıdaki öğrenci başarı sıralaması bu denklemi matematik olarak da sağlamaktadır. Bu sıralamada eğitimde Çin başarısının temelleri 1980-90 yıllarında atılmıştır. Londra'da 1985 yılında gördüğüm binlerce Çinli öğrencinin devlet eliyle İngilizce öğrenmesi, 1990 larda ABD üniversitelerinde, yine devlet yardımıyla okuyan yüzlerce Çinli öğrenci; bugünün "Çin Mucizesi"'ne damga vurmuşlardır. Kalkınma dediğimiz mucize petrol bulmakla, borç almakla, savaş yapmakla olamıyor!..
Bugünü irdelediğimizde, aşağıdaki tablo, ülkesini seven bizlerin, geleceğe karanlık bakmamıza sebep oluyor. Bu tablo değiştiğinde hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye refaha kavuşacaktır. Haber aynen şöyle "OECD Ülkeleri sıralamasında 2003 yılından bugüne tüm raporlarda Meksika'nın ardından en kötü performansı sergileyen Türkiye'deki öğrenciler, OECD'ye yeni üye olan Şili'nin son sırada yer alması sayesinde sondan üçüncülüğe yükseldi."
OECD ülkeleri 2013 başarı sıralaması;
Matematik; 1.Çin, 2.Singapur, 3.Hong-Kong, 4.Taiwan, 5.G.Kore, 7.Japonya, 9.İsviçre, 10.Hollanda, 44.Türkiye
Okuma-anlama; 1.Çin, 2.Hong Kong, 3.Singapur 4.Japonya, 5.G.Kore, 6.Finlandiya, 7.İrlanda, 8. Kanada, 9.Polonya, 10. Avustralya-Yeni Zelanda, 42.Türkiye
Fen Bilimleri; 1.Çin, 3.Singapur, 4.Japonya, 7.G.Kore, 8.Vietnam, 9.Polonya, 10.Kanada-Liechtenstein, 43.Türkiye          
Sayın Adnan DALGAKIRAN (İstanbul Sanayi Odası Başkan yard.)'ın aşağıdaki Türkiye tespitleri, bulunduğumuz yeri çok net ifade etmektedir. "Bir ürünü Almanya'da 4, Türkiye'de ise 64 firma üretir. 100 yıldır bu topraklar cari açıklar verir. Fakat cari açığın çözümüne yönelik tek bir akademik makale bulamazsınız. Çünkü gelecek öngörümüz 3-5 yıllıktır. 20 yıl sonra Avrupa'nın en fazla yaşlı nüfusuna sahip olacağımızı kimse önemsemez. Yapısal olarak Türk sanayisi teknolojisini dışarıdan alarak, o teknoloji ile üretim yapar. Türkiye 10 bin dolarlık kişi başına düşen milli gelir düzeyini bir türlü aşamıyor. Artık bir şey yapmamız, vasatlıkla artık yüzleşmemiz gerekiyor. Mevcut iklimden istediğimiz sonuçlar çıkmaz. Gelişmemizi sağlayacak girişimci, sanatçı, akademisyen, üretici hangi iklimden çıkacaksa yüzümüzü ona dönmeliyiz. Dönüşüm cesaret isteyen bir şeydir. Dönüşmek acılı bir süreçtir. Dönüşmek isteyip istemediğimize karar vermeliyiz. Dönüşmek yerine dönüşmüş gibi yapamayız. G. Kore'nin kişi başına düşen milli gelirinin 80 dolar olduğu yıllarda, Gana'nın 180 dolar,Türkiye'nin ise 380 dolardı. Günümüzde üç ülkenin ulaştığı seviye ortadadır. Dünya ticareti büyüyor. Türkiye ise sadece payına düşenle yetiniyor. Ve biz bunun adına ekonomik gelişme diyoruz. Değişimi sağlamanın ana yolu devleti küçültüp, özgürlükleri azami ölçülere taşıyarak, toplumun içinden çıkacak rol modelleri izlemektir".
Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu ve sağlıklı bayramlar diler. Mübarek Ramazan ayının ülkemize zenginlik ve huzur getirmesini dilerim.

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gökyüzü Haberci Android Market'te.

GÖKYÜZÜ HABERCİ E-DERGİ

Gökyüzü Haberci'yi Facebook'ta takip edin