Dr. Suat Sarı
Dr. Suat Sarı

Transist 2014 ve Küresel Şehir İstanbul'da 3. Havalimanı

Ulaşım teknolojileri sempozyumu ve Fuarı'nda sunmuş olduğum yüksek lisans tezim  "Karayollarında Toplumsal ve Bireysel sağlık ve güvenliğin Kurulması ve korunmasına yönelik Almanya modelinin incelenmesi ve bir model önerisi" konusunu kapsamaktaydı.
Açıkçası Türkiye'nin Ulaşım konusunda bu nevii uluslararası sempozyumlar düzenlemesi ve birçok yabancı akademisyen ve uzmanın bu toplantıda güncel konulara yer vermesi, katılımcılar açısından yeni trendler ve uygulamalar hakkında oldukça verimli bir bilgi sirkülasyonuna sebep oldu.
Anılan sempozyumda, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dekanı Prof Mehmet BOZLOĞAN'ın küresel şehirlerin anlamı ve hedefleri hakkında verdiği  bilgiler özellikle İstanbul'da yapılan yatırımları ve neden yapıldığını anlamak açısından çok çarpıcıydı.
Sayın Bozloğan;"Küreselleşme yeni bir şehir tipinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. "Dünya şehri" veya "küresel şehir" olarak adlandırılan bu tip şehirler, dünya ekonomisinin kontrol edildiği komuta merkezleri olma, uzmanlaşmış hizmetler üreten firmalar ve finansal faaliyetler için ana üs olma, öncü sanayi kollarında yenilikçi üretim üsleri olma, üretilen yenilikler ve ürünler için başlıca pazar olma gibi özelliklere sahiptir. Küresel şehirler veya dünya şehirleri, iletişim imkânlarının artmasına bağlı olarak çok geniş bölgelere hizmet verecek ölçekte altyapıya sahiptir. Ayrıca, dünya ekonomisinin kontrol edilmesi amacıyla, sistematik bir işbirliği ve iletişim sistemi kurmuşlardır."demektedir. Aşağıda "Küresel Şehir Endeksi"sunulmaktadır.
Küresel Güç Şehir Endeksine Göre Fonksiyon Bazlı Değerlendirmede Küresel Şehirler (2013)
Sıra No     Şehir         Ülke         Toplam Puan
1     Londra         İngiltere         1452
2     New York         ABD         1376
3     Paris         Fransa         1349
4     Tokyo         Japonya         1324
5     Singapur         Singapur         1118
6     Seul         Güney Kore     1081
7     Amsterdam     Hollanda         1068
8     Berlin         Almanya         1047
9     Hong Kong     Çin         1032
10     Viyana         Avusturya         1016
24     Vancouver         Kanada         890
25     İstanbul         Türkiye         875
26     Cenevre         İsviçre         867
40     Kahire         Mısır         601
İstanbul'un dünyanın önde gelen küresel şehirlerinden biri hâline gelebilmesi için şehrin kuvvetli olduğu alanlara dayanan bir küresel rekabet gücü inşa edilmeli; kültür endüstrisi (sanat, moda, tasarım vb.), inanç turizmi, kongre turizmi, eğitim ve sağlık turizmi, spor, finans-sigortacılık, bilişim teknolojileri, lojistik, küresel transfer merkezliği vb. alanlara odaklanılmalı; şehrin rekabet gücüne katkı sağlamayacak sınaî faaliyetler belirli bir zaman dilimi içinde diğer illere desantralize edilmeli. Kişilere bağımlı uluslararası iletişim taktikleri yerine, kurum merkezli küresel iletişim stratejilerine odaklanılmalıdır. Bunları yaparken şehrin Tarihi dokusu mutlaka korunmalıdır.
Bu çerçevede halen inşa edilmekte olan 3. Havalimanı; İstanbul'un Küresel bir şehir olması açısından çok önemlidir. Dünyanın en büyük havalimanının (100 milyon yolcu kapasitesi), Sabiha Gökçen Havalimanı ile birlikte hizmet vereceği 150 milyon yolcu kapasitesi  sayesinde, İstanbul'un ülke ekonomisine getireceği 20-30 milyar usd katkı ve bunun yanında, ülke istihdamına yapacağı yararlar ve müteahhitlik hizmetlerinde oluşturacağı vizyonun önemi bugünden iyi anlaşılmalıdır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gökyüzü Haberci Android Market'te.

GÖKYÜZÜ HABERCİ E-DERGİ

Gökyüzü Haberci'yi Facebook'ta takip edin