Dr. Suat Sarı
Dr. Suat Sarı

Trafik Kazalarının Önlenmesine Yönelik Öneriler-2

Türkiye de 18 milyon taşıt ve 24 milyon ehliyetli sürücü bulunmaktadır. Ülke genelindeki nüfusa oranlandığında, her 5 kişiye 1 otomobil, İstanbul'daki nüfusa oranlandığında 3,5 kişiye bir otomobil düşmektedir. ABD'de her 2 kişiye bir otomobil, AB ülkelerinde 3 kişiye bir otomobil düşmektedir. Araç sahipliliği arttıkça kazalar da aynı oranda artmaktadır. Türkiye, trafik kaza sayısında ve ölümlü kazalarda Avrupa'da ilk sıradadır. Türkiye'deki kazalarda sürücü kusur oranı % 89'dur.
Dünya Sağlık Örgütü raporlarında Türkiye trafik ve yol güvenliğinde en riskli 3.ülke olarak görülmektedir. Trafik kazaları gerek neden olduğu can ve mal kayıpları, gerekse sosyal ve psikolojik etkileri nedeniyle mutlaka kalıcı çözüm bulunması gereken bir sorun niteliği taşımaktadır.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı resmi raporlara göre son 10 yılda Türkiye'de trafik kazalarında 43 bin kişi hayatını kaybetmiş, 1,5 milyondan fazla kişi de yaralanmıştır.
İTÜ-UYG-AR (İstanbul Teknik üniversitesi-Uygulama Araştırma Enstitüsü) 2012 yılındaki araştırmasına göre Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının ülke ekonomisine yıllık zararı 5 milyar USD'dir. İstanbul'da ise son 4 yılda meydana gelen ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazalarda toplam 1 milyar USD maddi hasar meydana gelmiştir. Daha genel bir çalışma ile trafik kazalarının sosyo-psikolojik maliyetini ve yetişmiş insan gücü kaybının hesaplanması halinde, anılan rakamların daha da büyüyeceği ifade edilmektedir.
Birçok Avrupa ülkesi geliştirdikleri önlemlerle 2001-2010 yılları arasında trafik kazası ölümlerini %50 oranında azaltmayı başarmıştır. Bu tür faaliyetlerin dünya genelinde yürütülmesi için ülkelerin harekete geçirilmesi amacıyla, Birleşmiş Milletler önderliğinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün koordinesinde 10 Yıllık Eylem Planı hazırlanmış, 2011-2020 yılları arasında olması beklenen karayolu trafik kazası ölümlerinin %50 oranında azaltılarak 5 milyon hayatın kurtarılması ve 50 milyon yaralanmanın önüne geçilmesi hedeflenmiştir.
Türkiye'de 30 Mayıs 2012 tarihinde toplanan Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunca kabul edilen ve 2020 yılına kadar ülkemizde trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin %50 oranında azaltılmasını hedefleyen Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı, trafik sorununu çözme adına atılmış önemli bir adımdır.
Karayolu ulaşım sisteminin işleyişinde rolü olan bütün paydaşların "ortak sorumluluk" anlayışı taşıması çerçevesinde vatandaşlar ile kamu sektörü, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin aynı güvenlik vizyon ve sorumluluğu paylaşmaları gerekir. Bu anlayış, toplumun bütün kesimlerini etkileyen trafik sorununun, konu ile ilgili bütün birim ve kurumların belirlenmiş olan ortak hedefler doğrultusunda eşgüdüm içerisinde hareket ettiği bir 'güvenli sistem yaklaşımı' içerisinde ele alınmasını gerektirmektedir.
Karayolu trafik güvenliği konusunda denetim, eğitim, alt yapı ve sağlık gibi alanlarda görev ve sorumlulukları olan birimlerin her birisinin ayrı ayrı görevlerini başarıyla yerine getirmeleri trafik güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanması açısından yeterli değildir. Diğer bir ifadeyle, trafik sorunu hiçbir kurumun tek başına çözebileceği bir sorun değildir. Her birim ve kurumun aynı zamanda diğer kurumlarla uyumlu bir şekilde çalışması durumunda bütün olarak karayolu güvenliğini sağlamada başarıdan söz edilebilir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gökyüzü Haberci Android Market'te.

GÖKYÜZÜ HABERCİ E-DERGİ

Gökyüzü Haberci'yi Facebook'ta takip edin