Dr. Suat Sarı
Dr. Suat Sarı

Türkiye 'De İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Yapı Denetçiliği Nasıl İşlemektedir ?

Ülkemizde denetleme kurumlarının, kurumsal prensipler ile çalışmamasının sancılarını birçok sektörde  hepbirlikte izliyor ve tenkit ediyoruz.
Konu başlığındaki her iki meslek ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) belgemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının imtihanları sonucu aldım.Yapılarda Uygulama ve Proje Denetçiliği belgemi ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, mesleğimi min. 10 sene icra etmiş bir mühendis olarak elde ettim.
Belgelerimi elde ettikten sonra, İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) kurmuş şirketlerden gelen iş tekliflerini değerlendirdiğimde, iş yerlerine bakan İSG uzmanlarının aldıkları maaşların komik denecek maaşlar mertebesinde ve  1.500 TL den başladığına şahit oldum. İSG belgeleri belge sınıfına göre A,B,C sınıflarını içermektedir. Her sınıf belgesinin Az tehlikeli, Tehlikeli, Çok tehlikeli işyerlerini denetleme yetkisi bulunmaktadır. Mühendis -Mimar gibi meslek sahibi uzmanların aldıkları bu maaşlarla onlarca işyeri risklerini denetler iken, yanısıra hapis riskleri var iken, görevlerini ne derece iyi yapabildikleri belirsizdir. Kamu da çalışan bir mühendisin artık min 2.500 TL maaşla işe başladığı bir ortamda İSG uzmanlarının maaşlarının bu derece düşük olması onlardan ne beklendiğinin göstergesi olsa gerek !..
Bu arada, her İSG uzmanının mesleğini çok iyi bildiğini söylemek de mümkün değildir. Bir mühendis kendi dalında ne kadar iyi yetişmiş olursa olsun iş güvenliği konusunda uzman sayılamaz. İş güvenliği konusunda uzmanlaşma ancak mühendislik formasyonu üzerine eklenmesi gereken mültidisipliner bilgilerin edinilmesi ile gerçekleştirilebilir. Uzmanların işverenler ile yaşadıkları sıkıntılar ise sorunların diğer kaynağını teşkil etmektedir. İSG uzmanlarının alacakları önlemler, bazen işverenin masraftan kaçınması nedeniyle, işverenlerce engellenmekte ve bu tür engellemeler çoğunlukla iş kazası ile sonuçlanabilmektedir. İş güvenliği önlemlerinin alınmasında ısrar eden iş güvenliği uzmanının işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilebilmekte ve işsiz kalabilmektedir.
Diğer yandan Ülkemizde yaşanan depremler sonrası yapılara getirilen denetleme işlevini yerine getirmeye çalışan Denetim Firmalarının da işleyişi adeta içler acısıdır. Birçok denetim firması denetçi belgesi sahiplerinden aldığı imzaları, onların yerine taklit etmekte  ve binlerce yapıya kendi inisyatifleriyle denetim onayı vermektedirler. Aylık 1.000-1.500 TL bir maaşa katlanan yapı denetim mühendislerinin birçoğu, ruhsata vesile olan imzalarının hangi yapılarda kullandığını dahi bilmemektedirler. Bir Mühendisin eğitimi sonrası Yemin ederek aldığı mühendislik lisansının, denetleme firmalarınca bu şekilde kullanılmasını kabul etmesi, ancak geçim derdi ile anlatılabilir.
Bu konularda ilgili Bakanlıklara birçok görev düşmektedir. Denetlenmeyen hiçbir kanun işlevsel olmamaktadır. Bakanlık denetiminin olduğunu hissettirmek ve dönemsel eğitimlerin ve paylaşımın anılan sorunları çözeceğine inanıyorum.

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gökyüzü Haberci Android Market'te.

GÖKYÜZÜ HABERCİ E-DERGİ

Gökyüzü Haberci'yi Facebook'ta takip edin