Dr. Suat Sarı
Dr. Suat Sarı

Gelişmiş Ve Zengin Toplum Olmanın Sırrı Nedir ?

İskoç filozof Adam Smith "Ekonomide ve doğal olaylarda bir düzen olduğunu ve bunun gözlem ve ahlak hissi ile tespit edilebileceğini, ileri giden toplumların daha akıllı ve zeki olduğundan değil daha özgür oldukları için zengin olduklarını  söyler"
Bunu argümanlarının ise, hukuk sistemi, hukuk güvenliği, devlet de şeffaflık, nitelikli eleman sayısı, yönetim şekli, özgürlükler ve demokrasiden geçtiğini  ifade etmektedir.
Ekonomide şıçrama yapmış, bugün marka ve teknoloji yaratarak zenginleşmiş ülkelere bakıldığında, hangi alanlarda  büyümek istediklerini ve stratejilerini çok iyi planladıklarını görmekteyiz. Buna en canlı örnek 1970 lerde aynı milli gelirde olduğumuz Güney Kore'nin o yıllarda makina, elektronik ve yazılım sektöründeki stratejileri ile bugün bizim milli gelirimizi 6 ya katladığını izleyebiliyoruz. G.Kore yapmayı planladığı büyüme çerçevesinde yetişmiş eleman gücü hamlesini yaparak ve üniversitelerini geliştierek bu duruma geldi.
Devletin hertürlü Ar-Ge desteğine rağmen, bugün Üniversitelerimizde  yeni teknolojiler geliştirilemiyorsa eğitim sisteminin de topyekün sorgulanması gerekmezmi?
Kısaca sorgulayan, araştıran, inceleyen bir nesil yetiştirmek zorundayız.
ABD Milli Eğitim Bakanlığı; bu yıl  ABD de doğan çocukların % 60'ının üniversitelerini bitirdiklerinde bugün bilinmeyen meslekleri yapacaklarını bildirmektedir. Bu ise ABD'nin süratle 4. Sanayi ve bilim çağına doğru ilerlediğini işaret etmektedir.
Yanısıra, markamız ve yeni teknolojimiz olmamasına rağmen dünyada 44 Dolar zenginimizin olması da çok enteresan bir gerçekitr.
Tübitak verilerine göre, ABD'de 2014 de onay almış patent sayısı 200 bin iken, Türkiye'de bu sadece 800 adetdir. 1960 da dünyanın 12. Büyük ekonomisi iken son 50 yılda 17.-21. ekonomi arasında salındığımız da ayrı bir vakıadır.
Türkiye gayri safi milli hasılanın %15'i sanayiden geliyor, gelişmiş ülkelerde bu oran %40'dır. Sanayimizi geliştirmeden hızla hizmet sektörüne girmemiz de yanlış bir planlamanın göstergesidir.
Türkiye'de Veteriner fakültesi sayısının 28 adet ile dünya da 3. Avrupa da 1. olması hangi planlama ile ölçülebir. Bu kadar Veteriner fakültesi fazlalığı ne derece hayvansever bir toplum olduğumuzun çarpıcı bir gerçeği olsa gerek !..
Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak beynimizi meşgul eden  "neden gelişemiyoruz" efsanesinini gerçekleri de maalesef yukarıda izah etmeye çalıştığım sebeblerdendir.
Bu makalenin amacı salt eleştiri değildir. Aksine sorgulanacak bir çok argümanı sergileyerek geleceği daha iyi nasıl oluşturabilirize açılım getirmektir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gökyüzü Haberci Android Market'te.

GÖKYÜZÜ HABERCİ E-DERGİ

Gökyüzü Haberci'yi Facebook'ta takip edin