Dr. Suat Sarı
Dr. Suat Sarı

Meslek Liseleri Nereye Koşuyor?

Birçok gelişmiş ülkenin kalkınmasında, Meslek Liselerinden mezun olan teknisyenlerin önemli bir payı olduğu kuşkusuzdur.
İstanbul'da Cumhuriyet sonrası kurulan Maçka, Sultanahmet, Tophane, Haydarpaşa sanat okulları uzun yıllar Türk sanayisine binlerce vasıflı eleman yetiştiren meslek yuvalarıydı. AB ülkelerinde ve diğer gelişmiş ülkelerde Meslek Liseleri devletçe çok önemsenir.
1974 yılında mezun olduğum Gültepe Endüstri Meslek lisesini, o dönemdeki hocalarımız ile geçen ay ziyaret ettik. Eğitimde başarısızlığın nedenine ben, arkadaşlarım ve hocalarım bizzat şahit olduk.
42 yıl önce mükemmel bir bina ve atölyelere sahip olan okul adeta bir mezbeleliğe dönmüş.
Atölyeler 1970'lerden kalma alet, makina ve cihazlar ile hâlâ hizmet vermeye çalışıyor.
Yeni öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi meslek liselerini en düşük puanlı öğrencilerin girdiği okul haline getirmiş.
Tüm öğretmenler halinden şikâyetçi. Atölyeler 1970'lerin tasarımı ile duruyor.
Sanayiye ara eleman çıkarma olayı adeta gözardı edilmiş.
İşte ülkemin bir teknik lisesinde durum bu...
Diğer meslek liselerini araştırdığımda durumun hiç de farklı olmadığına şahit oldum.
Merak eden gidip görebilir!..
Teknolojilerin büyük bir hızla geliştiği günümüzde, kalkınmanın sağlanması, nitelikli insan gücü ve var olan kaynakların yerinde ve zamanında kullanılmasıyla ilişkilidir. Günümüzde bir ülkenin refah seviyesinin yükseltilebilmesi ve ekonomik büyümesinin artırılması tümüyle o ülkenin rekabet gücüne bağlıdır. Rekabet avantajını yakalayabilmek ise yeni iş imkânlarını ve yaşam standartlarını geliştirmeye, yeni teknolojilerin kullanımına ve iyi eğitim görmüş iş gücüne ve kaynakların iyi yönetilmesine bağlıdır.
Ülkemizde uygulamalı eğitimin yoksunluğu, laboratuvar çalışmalarından yoksunluk, bilgisayar donanımının yetersizliği ve ezbere dayanan eğitimin varlığı mesleki eğitimi kötü yönde etkilemektedir.
KALKINMANIN FORMÜLÜ: Meslek eğitimi, gelişen teknolojinin yakından izlenerek orijinal çalışmaların yapılmasına ve bilime katkıda bulunmasına dayanmalıdır. Her alanında çağdaş meslek bilgileri ile donatılmış, ileri seviyede çözümleme ve tasarım yeteneklerine sahip meslek elemanları yetiştirilmeli ve teknolojik gelişmeye katkıda bulunacak araştırma etkinlikleri gerçekleştirilmelidir.
Türkiye'nin katma değerli ürün yaratmasının ilk girişimcilik kaynağı meslek liseleridir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gökyüzü Haberci Android Market'te.

GÖKYÜZÜ HABERCİ E-DERGİ

Gökyüzü Haberci'yi Facebook'ta takip edin