Hava İş Sendikası bugün Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü önünde toplanarak bir basın açıklaması yaptı.

Sendika Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal'ın sert mesajlar verdiği buluşmada sendikalılar sık sık slogan atarak THY'ye tepki gösterdi. Türk Hava Yolları'nın çalışanlarına yönelik aldığı kısıtlama ve tasarruf tedbirlerini eleştiren Tatlıbal Türk Hava Yolları yönetimini bu karardan dönmeye çağırdı.

Yaptığı açıklamada söz konusu kararların geri çekilmesi için 'Hafta sonuna kadar süre tanıyoruz' diyen Tatlıbal; 'Gasp edilen hakların geri verilmesi için haftasonuna kadar süre veriyoruz. Eğer geri dönüş olmazsa eylemlerimiz artarak devam edecek tüm hukuki yollara başvuracağız' ifadelerini kullandı.

Ali Kemal Tatlıbal'ın açıklamasının tamamı:

Değerli basın mensupları, havacılık sektörünün temsilcisi kıymetli stk başkanlarımız, ve gücümüzü sizden aldığımız değerli emekçi kardeşlerim;
bugün burada 26. dönem toplu iş sözleşmesi’ne riayet etmeyen, çalışan emekçi arkadaşlarımızın elde ettiği kazanımları çeşitli bahaneler göstererek elinden almaya çalışan thy yönetimine dur demek ve hava-iş olarak çalışanlarımızın yanında olduğumuzu daha gür bir sesle duyurabilmek adına toplanmış bulunmaktayız.
toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden bugüne dek thy yönetimi ısrarla ve inatla hukuka aykırı bir takım uygulamalarını devam ettirmektedir. emekçi arkadaşlarımızın özverili çalışmaları, aidiyet duyguları ve yaptığı fedakârlıklar hiçe sayılmakta, işveren yönetim hakkını kötüye kullanarak arkadaşlarımızın kazanımlarına göz dikmektedir.

İşverenin bu kötü niyetli tutumu, çalışma koşullarında yaptıkları aleyhte düzenlemeler ne yazık ki çalışan arkadaşlarımızın motivasyonunu düşürmekte, uçuş güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. tasarruf tedbirleri ve şirketin kar marjını yükseltme gayesi ile çalışanların emeğini gasp etme girişimlerine biz her zaman ve her koşulda dur dedik ve demeye de devam edeceğiz. bugün thy tasarruf tedbirlerine girişmek istiyor, kar marjını artırmak istiyorsa buna öncelikle birtakım yöneticilerin lüks harcamalarını kısarak, gereksiz yere maaş verdiği yönetici sıfatlı kişileri thyden uzaklaştırarak başlamalıdır. biz bugün burada emeğin, alınterinin ve çocuklarımızın hakkını korumak için buradayız. hukuku dolanarak, kanunları hiçe sayıp toplu iş sözleşmesini delerek çalışanların emeğini çalma gayretine girenlere karşı mücaledemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir.

Buradan thy yönetimine sesleniyorum; pazar mesai ücretlerini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik yapılan girişimler, uçucu personelin ulaşım maaliyetlerindeki artışın geri alınması hususlarında yapılan değişiklikler size bir kar getirmez, zarar getirir. cuma günü yapmış olduğum açıklamada ayrıntılı bir şekilde thy’de yaşanan kötü yönetim anlayışı ve çalışanlarımıza yönelik uygulanmaya çalışılan angaryayı dile getirdik. thy yönetimi tarafından bu usulsüzlükler ve personele yönelik aleyhte düzenlemelerden geriye dönülmez ise alacağımız aksiyonun uluslarası düzeyde ses getireceğinin de bilinmesini isteriz. bugün kokpitte, kabinde ve yer de çalışan arkadaşlarımızın düzeltilmesi gereken birçok problemi var iken bu problemleri düzeltmek yerine bu insanların emeğine göz dikmek kul hakkı yemekten başka bir şey değildir.

Bugün buradan tüm emekçi kardeşlerimize ve siz değerli basın mensuplarına duyurmak isteriz ki thy tarfından uygulamaya konulan bu hukuksuzluklara dair hukuki süreci bu gün içerisinde başlatmış bulunmaktayız. önümüzdeki günlerde başlatılan hukuki sürece dair daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacak ve muhteris yöneticiler tarafından gasp edilen kanuni haklarımızın takipçisi olacağız.

Yapılan bu hukuksuzluklar nihayetinde sadece uçucu üyelerimiz değil yer personeli olarak çalışmakta olan üyelerimiz de hak kayıpları yaşamaktadırlar. thy yönetimi tarafından çalışanların isteği ve talebi olmamasına rağmen ücretli yıllık izin kullandırılması, toplu iş sözleşmesi ile garanti altına alınmış mazeret izinlerinin çalışan talebine rağmen kullandırılmayıp bu izinler için yıllık ücretli izinlerin kullandırılması gibi hukuksuzluklar son günlerde ayyuka çıkmış durumdadır.

Yynı zamanda seneler içerisinde kangren haline gelmiş kıdem intibak kaybı yaşayan çalışanların bu kayıplarına ilişkin hava iş olarak sunduğumuz çözüm önerilerine hiçbir olumlu dönüş yapılmamış ve çalışanların kayıpları gün geçtikçe çözümsüzlüğe sürüklenmiştir.

Yer personeli olarak çalışmakta olan üyelerimizin unvan ve kadro pozisyonlarında yapılan adaletsizlik çalışanlar arasında iş barışını bozan bir hal almıştır. bu konuda sendika olarak şirkete yapmış olduğumuz tüm girişimler şirketi kendi çiftliği sanan muhteris yöneticiler tarafından dikkate alınmamış, sümen altı edilmiştir.

Hava-iş olarak tarafımızca havacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm stk’lar bu açıklamaya davet edilmiş, çözüm üretmek adına desteklerinin bizim için ne kadar değerli olduğu kendilerine iletilmiştir. davetimize katılım sağlayarak, gerçekten çalışanların yanında olduğunu gösteren bu stkların değerli yöneticilerine ayrıca teşekkür ederim. buraya iştirak etmeyip yazılı açıklama dışında bir faaliyet gösteremeyen kuruluşları da kıymetli çalışanlarımızın vicdanlarına bırakıyorum.

Hava-İş olarak;

Bu açıklamalarımız;

Sendikal kazanımlarımıza, toplu iş sözleşmesi hükümlerine riayet etmeyen ve çalışanlarımızın haklarına müdahalede bulunan thy yönetimine tarafımızca yapılan son çağrıdır. emekçi arkadaşlarımızın kazanımları bizim onurumuzdur, alın terimize ve emeğimize yönelik yapılacak herhangi bir girişimde artık sabrımızın taştığını ve alacağımız aksiyonların daha sert olacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kıymetli üyelerimiz siz varsanız biz varız ve biz büyük bir aileyiz. sizleri emeklerinizi korumaya ve thy’nin bu tutumunu devam ettirmesi halinde sendikanızın yanında durmaya davet ediyorum.

Bugün burada bu yağmurlu havada bizi yalnız bırakmayan kıymetli üyelerimize, hava-iş yöneticilerimize, çağrımıza riayet edip bizi yalnız bırakmayan değerli stk yöneticilerine ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum.