Geçtiğimiz günlerde uzaktan eğitimde verimliliği yüz yüze eğitim seviyesine
çıkaran ‘hibrit sınıfları’ eğitime sunan Altınbaş Üniversitesi, eğitim
yatırımlarına devam ediyor. Lisans eğitimi yanında lisansüstü alanında da
yüksek lisans ve doktora programlarını çeşitlendirmeye yönelik girişimlerine
devam eden Altınbaş Üniversitesi, bünyesine 7 yeni lisansüstü programı daha
kazandırdı. Uluslararası Vergilendirme, Psikoloji ve Çocuk Diş Hekimliği
Anabilim Dalları altında oluşturulan lisansüstü programlar, 2020-2021 Bahar
Yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere müfredata alındı.

Uluslararası Vergilendirme’ de dört program

Birden çok bilim dalının yer aldığı multidisipliner yapısıyla Türkiye’de
alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Uluslararası Vergilendirme Anabilim
Dalı bünyesinde açılan yüksek lisans programları, küresel ekonomik
ilişkilerin çeşitlendiği ve farklı boyutlarının öne çıktığı günümüzde bu
branşta kariyer hedefleyenlere önemli bir fırsat sunuyor.

Uluslararası hukuk ile vergi hukukunun ortak alt disiplini olarak hızla
gelişim gösteren, vergi anlaşmaları ile devletlerin iç hukuklarında yer alan
uluslararası boyutu bulunan düzenlemeler, uluslararası vergilendirmenin
gerekli ve vazgeçilmez teorik ve pratik araçlarını konu alan yeni lisansüstü
programları, Uluslararası Vergilendirme Yüksek Lisans Türkçe ve İngilizce
olmak üzere tezli ve tezsiz programlardan oluşuyor.

“Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı” ve “Çocuk Diş Hekimliği Doktora
Programı” Kayıtları Başladı

Psikoloji Anabilim Dalı bünyesinde açılan Klinik Psikoloji Yüksek Lisans
program ise, güncel bilimsel araştırmaların ışığında teorik ve uygulamalı
bilgiler ile öğrencilerin akademik alt yapılarını güçlendirerek teorik,
bilimsel, klinik bilgi ve deneyim kazanmış klinik psikologlar yetiştirmeyi
amaçlayan Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programları tezli ve tezsiz program
seçenekleri ile öğrenci kabulüne başladı.

Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı bünyesinde açılan Çocuk Diş Hekimliği
Doktora Programı, doğumdan ergenlik çağının sonuna kadar bireylerin ağız ve
diş sağlığını inceleyerek teorik, klinik ve ameliyathanede tüm yönleriyle
hasta yönetimi konularında öğrencilerin bilgi ve beceri gelişimini sağlamayı
hedefliyor.

Altınbaş Üniversitesi, tezli ve tezsiz olmak üzere yüksek lisans ve doktora
seviyesinde toplamda 66 lisansüstü program seçeneği sunuyor.