Çelebi Havacılık yurt içinde ve yurt dışında stratejik büyüme hedefi çerçevesinde Hollanda merkezli Zeus Aviation Services Investments BV şirketiyle ortak oldu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("Holding") ve Holding'in hakim ortağı durumunda bulunan Çelebioğlu Ailesi (Can Çelebioğlu, Canan Çelebioğlu ve Engin Çelebioğlu) ("Aile") tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; 07 Ağustos 2012 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Grubumuzun havacılık sektörüne ilişkin yurt içinde ve yurt dışında büyümeye yönelik stratejik planı çerçevesinde;
i) Aile'nin Çelebi Hava Servisi A.Ş.'nin ("ÇHS") 24.300.000 TL tutarındaki tamamı ödenmiş sermayesinde bulunan 5.497.920 TL (%22,63) tutarındaki nominal payları temsil eden hisselerinin tamamının toplam 90.000.000 TL bedel üzerinden borsa dışında Holding'e devredilmesi ve bu işlemle eş zamanlı olarak, yine, Aile'nin Holding'in 25.870.000 TL tutarındaki tamamı ödenmiş sermayesinde bulunan 12.935.000 TL (%50,00) tutarındaki nominal payları temsil eden hisselerinin tamamının toplam 82.121.836 TL ve 96.828.216 ABD Doları bedel üzerinden Actera Group ("Actera") kontrolündeki Hollanda'da mukim Zeus Aviation Services Investments B.V.'ye ("Zeus") devredilmesine ilişkin olarak Aile ile Zeus arasında bir "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" 5 Şubat 2013 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.
ii) Zeus, Türkiye ve çevresindeki coğrafyalarda büyüme hedefli yatırımlara odaklanmış bağımsız bir özel sermaye fonu yönetim şirketi olan Actera'nın fonlarının bir iştiraki olup Holding'e yatırım yapmak amacıyla Hollanda'da kurulmuştur. Actera, yönettiği 1,6 milyar ABD Doları'nı aşan iki fonu ile beraber Türkiye'ye odaklı en büyük özel sermaye fonu yönetim şirketidir. Actera fonlarının yatırımcıları, Kuzey Amerika, Avrupa, Uzakdoğu ve Ortadoğu merkezli emeklilik fonları, kalkınma bankaları ve devlet yatırım kurumları da dahil olmak üzere, dünyanın önde gelen kurumsal yatırımcılardır.
iii) Aile'ye ait ÇHS hisselerine ilişkin devir bedeli Holding tarafından, Aile'ye ait Holding hisselerine ilişkin devir bedeli ise Zeus tarafından, Kapanış tarihinde nakden ve peşin olarak ödenecektir.
iv) Kapanış işleminin tamamlanması sonrası Holding sermayesini oluşturan hisseler, bunlara ilişkin oy hakları ve Holding'in yönetim kontrolü Zeus ve Aile tarafından eşit bir şekilde paylaşılacaktır. Kapanış sonrası Holding'in ÇHS'nin ödenmiş sermayesindeki iştirak oranı %77,36'ya yükselecektir.
v) Kapanış işleminin tamamlanması ve hisse senedi alım/devir işlemlerinin gerçekleşmesi; diğer Kapanış koşullarının yanı sıra gerekli izinlerin alınmasına bağlıdır.
vi) Grubumuz ve Holding ile Zeus ve Actera arasında hisse devir öncesinde herhangi bir yönetim veya sermaye ilişkisi bulunmamaktadır.
vii) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin, 6. Maddesi 2. Fıkrası (b) bendi uyarınca, hisse devrinden önce yönetim kontrolüne sahip olunan bir ortaklıkta, hisse devri ile yönetim kontrolünün daha önce ortaklıkta yönetim kontrolüne sahip olanlar ile eşit olarak paylaşılması halinde çağrıda bulunma yükümlülüğü doğmamaktadır. Yukarıda bahsi geçen hisse devir işlemi neticesinde, yönetim kontrolü daha önce ortaklıkta yönetim kontrolüne sahip olan Aile ile yeni giren ortak Zeus arasında eşit olarak paylaşılacağından, Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. Maddesi 2. Fıkrası (b) bendi uyarınca çağrıda bulunma yükümlülüğü doğmayacaktır.
viii) Konuya ilişkin olarak, kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek bir gelişme olduğu takdirde, gerekli açıklamalar yapılacaktır."