Ceren Karpuz Sosyal medya hesabından paylaştı,Bunu yapmasam olmazdı. Amerika ne kazandı bilmiyorum ama Türkiye hiçbir şey kaybetmedi. Bir kaç yıl kadar yokum. Zaman ne gösterir bilemem ama eğitimlerimi tamamlayıp, ülkeme faydalı olmak İçin geri dönücem.


VergiAlgı genç ekonomi gazetecilerinin, 18-30 yaş arasındaki 1250 genç ile gerçekleştirdikleri ankette, gençlerin yüzde 66’sının kendi işini kurmayı istediği sonucu çıktı. Ankete katılan gençlerin yüzde 94’ü Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliği olmadığına inanırken, gençlerin yüzde 88’i imkanı olsa yurtdışında yaşamak istediğini vurguladı. Gençlerin yüzde 73’ü aldığı eğitimden memnun olmadığını ifade etti. Ankete katılan gençlerden en az ön lisans mezunu olanların yüzde 73’ü aldığı eğitimden memnun olmadığını belirtirken, bu oran en fazla lise mezunu olan gençlerde yüzde 86 oldu. Başka bir ifade ile eğitim seviyesindeki düşüş, eğitime yönelik memnuniyet oranını da düşürüyor.

İş kurmak isteyenlerin oranı yüzde 66

Gençlerin yüzde 66’sı sabit getirili bir işte çalışmak yerine kendi işini kurmayı tercih ettiğini belirtirken, yüzde 34’ü ise maaşlı bir işte çalışmak istediğini aktardı. Eğitim seviyesi yükseldikçe maaşlı çalışma isteğinin arttığı, girişimcilik isteğinin lise mezunlarında daha yüksek olduğu kaydediliyor. Gençler eğitime erişimde adaletsizlik olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların %94’ü Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliğinin olmadığı kanaatinde.

Kuşak çatışmasından rahatsızlar

Gençlerin yüzde 74’ü kendi geleceğinden umutsuz olduğunu belirtirken, umutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 26’da kaldı. Gençlerin %78’i toplumdaki kuşak çatışmasının hayatını olumsuz etkilediğini düşünüyor. 18-30 yaşları arasındaki gençlerin %43’ü İngilizce bilgisinin yetersiz olduğunu belirtirken, yüzde 38’i günlük hayatta İngilizce kullanabildiğini, yüzde 19’u ise profesyonel düzeyde İngilizcesi olduğunu kaydetti. Ankete katılan gençlerin yüzde 88’i imkânı olsa yurtdışında yaşamak istediğini belirtirken, bu soruya ‘hayır’ cevabı verenlerin oranı sadece yüzde 12 oldu. İngilizce bilmediğini belirten gençlerin yüzde 86’sının da yurtdışında yaşamak istediği söylemesi dikkat çekti. Yurtdışında yaşamak istediğini söyleyenlerin en fazla bulunduğu grup ise 18-21 yaş arasındaki gençler.

Hüseyin GÖKÇE