Yıllardan beri Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde istasyon istasyon gezerekHavacılık Yer Sistemlerinin temini, tesisi, bakımı ve onarımını yapan DHMİ Elektronik personeli sonunda lisans yönetmeliğine kavuştu.
Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans Yönetmeliği; Hava trafiğinin emniyetli, düzenli ve hızlı akışını temel alan hava trafik emniyetielektronik hizmetlerinin, Türkiye hava sahası içinde, hava liman vemeydanlarında, teknik alt yapısının planlanması, işletilmesi ve bakımınısağlamakla yükümlü emniyetle ilgili operasyonel görevleri yürüten tüm teknik personelin sahip olması gereken sağlık, eğitim şartlarının belirlenmesi, sertifika, lisans ve derecelerinin verilmesi, muhafaza edilmesi, yenilenmesi, süreli veya süresiz olarak iptal edilmesine ilişkin esasları düzenlemektedir.

EUROCONTROL tarafından hava trafik emniyetini sağlamak ve uyumlu hava trafik politikalarının izlenmesi amacıyla oluşturulan ve EUROCONTROL Emniyet düzenleyici kuralları olarak bilinen 5 adet ESARR'dan biri olan ESARR-5'e uyum için hazırlanan yönetmelik, CNS/ATM (Haberleşme, Seyrüsefer,Takip/Hava Trafik Yönetimi) sistemlerinin idamesinden, bakım ve onarımından sorumlu olan personelin yeterliliği ve yetkinliği konusunu kapsamaktadır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin, İşletme ve Seyrüsefer Hizmetleri olarak ikiye bölünmesinin gündemde olduğu şu günlerde bu lisansın çıkmasının ayrı bir önemi bulunmaktadır.

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans Yönetmeliğinde, lisansın onay merci otorite olarak SHGM'ne verilmiştir.


Ülkemizde halen tek havacılık teknik hizmet sağlayıcısı olan DHMİ'nin bu yönetmeliğe uyumu için yönetmelikte geçici maddelerle 2 yıllık bir süre öngörülmüştür.

Artık eskisi gibi hava meydanlarına birkaç teknisyen tayin edip, hadi bakalım buradaki tüm sistemlerden (seyrüsefer, haberleşme, radar, terminal, güvenlik, santral, bilgi işlem ve diğer sistemlerin idamesi, bakımı ve onarımı ile mutemetlik, rapor yazma ve diğer yazışmaların yapılmasından)siz sorumlusunuz devri kapanacak, eğitimini almış ve buna bağlı olarak yetkilendirilmiş, lisanslandırılmış, aldığı eğitime göre derecelendirilmiş, işi sadece aldığı dereceye göre yetkilendirildiği sistemin idamesi, bakımı ve onarımı olan personel devri başlayacaktır.