YUSUF ZENGİN

Havacılık sektöründe çalışma esasları uluslararası standartlar doğrultusunda belirlenir. Yetkili eğitim ise ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu), EASA (Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı) ve IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) kurallarının öngördüğü şekilde ulusal ve uluslararası standartlarda eğitimin verilmesi anlamına gelmektedir.

Türkiye’de sivil havacılık otoritesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’dür (SHGM). Havacılık alanında çalışacak bir kişinin SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kuruluşundan eğitim almış olması gerekmektedir. Başka bir deyişle yetkili eğitim, alınan eğitimin resmi otorite tarafından tanınması anlamına gelmektedir.

Bölüm Blog Sayfası için Tıklayın.

Havacılıkta Yetkili Bir Eğitim Kuruluşundan Mezun Olmanın Faydası Nedir?

Havacılıkta yetkili bir eğitim kuruluşundan mezun olmak iki temel kazanım sağlar:

Mezuniyet ile işe başlama/yetki alma arasındaki süre kısalır. Havacılık sektöründe çalışmak için gerekli olan sertifikalar mezuniyetle birlikte edinilmiş olunur ve mezuniyetten sonra ayrıca bir sertifika eğitimi almak zorunda kalınmaz.

Yetkili bir eğitim kuruluşundan mezun olanlar bu sayede işe alımlarda tercih edilirler. Mevzuat gereği işe başlamak için eğitim (sertifika) ihtiyacı olmayan adaylar işe alımlarda diğer adayların önündedir.

Kapadokya Üniversitesi Hangi Alanlarda Yetkilidir?

Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı, SHGM tarafından yayınlanan Havaalanları Dairesi Eğitim Talimatı (SHT-EĞİTİM/HAD) uyarınca aşağıdaki eğitimleri (sertifikaları) vermek üzere SHGM tarafından yetkilendirilmiştir.

Yolcu Hizmetleri Eğitimi
Seyahat Dokümanları Eğitimi
Engelli Yolcuların İşlemleri ve Transferi
Yük Kontrolü ve Denge Eğitimi
Haberleşme
Ramp Emniyeti ve Apron Kuralları
Uçuş Planı İşlemleri
Slot ve Permi Eğitimi
Uçuş Operasyon
Yük Kontrolü ve Haberleşme
Tehlikeli Maddeler
Kargo İşlemleri
Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, SHGM tarafından yayınlanan Kabin Ekibi Talimatı (SHT-CC) uyarınca Kabin Ekibi Temel Eğitimi vermeye yetkilendirilmiştir. Eğitim içeriği başlıca aşağıdaki dersleri kapsar: